Miliony na walkę z bezrobociem. Słupsk też dostanie

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził pięć pierwszych projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będących w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Wśród miast, które dostaną pieniądze jest Słupsk.

Dzięki tym pieniądzom bezrobotni mieszkańcy Pomorskiego będą aktywizowani zawodowo. Na ten cel samorząd województwa pomorskiego przeznaczył ponad 36 milionów złotych. Pierwsze pieniądze trafią do powiatowych urzędów pracy w: Bytowie, Malborku, Słupsku, Starogardzie Gdańskim i Sztumie.

Miliony na walkę z bezrobociem

– Uruchomiliśmy nabór wniosków, by pomóc mieszkańcom województwa, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Osoby bezrobotne m.in. z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach czy dojrzałe wymagają takiej pomocy by mogły zdobyć pracę i stać się niezależnymi finansowo.

Głównym celem Programu jest zwiększenie zatrudnienia w Pomorskiem, a także umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia odpowiednich kwalifikacji  i doświadczenia zawodowego.

Samorząd województwa od lat swoimi działaniami wpiera procesy rozwojowe pracowników i osób poszukujących pracy. W efekcie Pomorskie uzyskuje czołowe miejsce w kraju we wzroście liczby zatrudnionych. Decyzję o dofinansowaniu działań przez Zarząd Województwa Pomorskiego poprzedziła analiza i rekomendacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Przyjęte projekty oferują m.in. szkolenia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy czy dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej.