Milion złotych na edukację przedszkolaków w gminie Potęgowo

Gmina Potęgowo pozyskała unijne środki na rozwój infrastruktury przedszkolnej, wyposażenia sal dydaktycznych i wsparcia nauczycieli. Wartość projektu „Akademia Przedszkolaka” to ponad 1 mln złotych.

14 sierpnia w przedszkolu w Łupawie marszałek Mieczysław Struk podpisał umowę z wójtem gminy Dawidem Litwinem oraz prorektorem ds. nauki dr hab. inż. Aleksandrem Astelem reprezentującym partnera projektu Akademię Pomorską w Słupsku. Zebranych powitał Bogusław Cyrny – dyrektor SP w Łupawie, a wydarzenie uświetniły występy przedszkolaków.

Takie projekty społeczne są bardzo ważne. Najmłodsi i ich edukacja to najlepsza inwestycja w przyszłość naszego regionu – podkreślał Mieczysław Struk, marszałek województwa.

Gmina Potęgowo
Gmina Potęgowo

Akademia Przedszkolaka w gminie Potęgowo

Projekt „Akademia Przedszkolaka” skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Potęgowie oraz Oddziałów Przedszkolnych przy SP w Łupawie i SP w Skórowie. W celu dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, planuje się modernizację i adaptację pomieszczeń w oddziale przedszkolnym przy SP w Łupawie poprzez wydzielenie dodatkowej sali dydaktycznej i stołówki.

– Dzieci zyskają więcej miejsca, specjalnie przystosowane sale, wyposażenie. Ważne jest także wsparcie dla nauczycieli, którzy będą mogli rozwijać swoje kompetencje – mówił Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo.

Dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych będą miały dodatkowe zajęcia prowadzone zarówno przez kadrę wykładowców z Akademii Pomorskiej jak i obecnych nauczycieli. Będą to zajęcia z jęz. angielskiego, z rytmiki, kulinarne, logopedyczne, sportowe, kreatywne itp.

Milion złotych na edukację
Milion złotych na edukację

Pomoce dydaktyczne

W ramach projektu przewidziano zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do wszystkich placówek przedszkolnych i wyposażenie placów zabaw – w tym w każdej z placówek: tablice interaktywne, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy, aparaty fot, audiobooki, dywany interaktywne lornetki, klocki, zabawki, gry, zestawy instrumentów, zestawy do zajęć z gimnastyki korekcyjnej i terapii sensorycznej, zestawy do zajęć kulinarnych, sportowych, teatralnych, artystycznych itp.

Warsztaty i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Projekt zakłada również objęcie wsparciem nauczycieli wychowania przedszkolnego w formie warsztatów i kursów kwalifikacyjnych.

Wartość projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wynosi 1 085 094,64 zł. Wkład własny gminy stanowi 15% – część to wkład niefinansowy, a część sfinansowana zostanie z kosztów pośrednich.