Mieszkańcy Ustki zdecydują jak wydać 500 tys. zł

Pół miliona złotych to kwota, którą władze Ustki przekażą mieszkańcom do wydania w ramach budżetu obywatelskiego. Ustczanie mogą zgłaszać zadania społeczne lub inwestycyjne. Proponowane projekty muszą mieścić się w określonych ramach finansowych – wartość jednego zadania społecznego nie może przekroczyć 75 tys. zł, a wartość wszystkich zadań społecznych 100 tys. zł.

Mieszkańcy Ustki zdecydują jak wydać 500 tys. zł

Propozycje zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta, który ma ukończone 16 lat oraz jest zameldowany w Ustce. Do propozycji projektu należy dołączyć listę podpisów co najmniej 30 mieszkańców popierających inicjatywę. Formularz można wypełnić on-line lub tradycyjnie. Wersję papierową można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta. Gotowe formularze można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, przesłać pocztą lub skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Projekty można zgłaszać do 15 września do godziny 15.30.

Głosowanie na zgłoszone zadania odbędzie się w terminie 19-25 października. Natomiast 27 października zostaną ogłoszone zadania wybrane do realizacji. Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej miasta. 2 września godzinie 17.00 w sali nr 101 Urzędu Miasta Ustka odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego zostaną omówione zasady i szczegóły finansowania inwestycji w ramach budżetu partycypacyjnego.