Mieszkańcy gminy Słupsk będą mogli sami produkować prąd

Władze gminy Słupsk podpisały umowę z firmą, która ma wybudować instalacje prosumenckie dla mieszkańców gminy. Dzięki temu każdy w swoim domu będzie mógł produkować energię odnawialną na swoje potrzeby.

Produkować prąd

Umowa „Zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych systemu mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Słupsk” to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

– Do przetargu na ww zadanie złożonych zostało 17 ofert. Po wnikliwej analizie  został wybrany wykonawca tj firma EkoEnergia Polska z Kielc – mówi Ewa Guzińska z Urzędu Gminy Słupsk. – Zakres  umowy obejmuje wykonanie kompletnych mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, zgodnie z opracowaną przez wykonawcę dokumentacją projektową – po uzyskaniu przez wykonawcę uzgodnień i zatwierdzeń oraz pozwoleń niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych oraz prawidłowego użytkowania mikroinstalacji.

Ponadto dostosowanie istniejących urządzeń i instalacji w poszczególnych lokalizacjach do prawidłowego współdziałania z nowo zaprojektowanymi i wykonanymi instalacjami odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem niezbędnych prac towarzyszących, zgodnie z zakresem czynności obowiązujących Wykonawcę, zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.