Mieszkańcy Gminy Kobylnica zadecydują o budżecie gminy

O pięćdziesiąt tysięcy złotych powiększono sumę pieniędzy zarezerwowaną w tym roku na Kobylnicki Budżet Obywatelski. Środki zostaną przeznaczone na zadania, które zyskają największe poparcie wśród mieszkańców.

 

Nabór wniosków od mieszkańców ruszył 18 kwietnia. Na  zgłoszenie swoich propozycji budżetowych  mieszkańcy Gminy Kobylnica mają miesiąc czasu. Każda propozycja zadania musi być poparta podpisami 15 mieszkańców, a zgłaszający musi być mieszkańcem Gminy Kobylnica i mieć ukończone 16 lat.

 

W jaki sposób przedstawić swoją inicjatywę lub przedsięwzięcie? Można to zrobić na dwa sposoby. Jedną z możliwości jest zgłoszenie on– line poprzez platformę internetową www.kobylnica.wybiera.pl. Swój wniosek możemy również dostarczyć osobiście, do sekretariatu Urzędu Gminy Kobylnica. Stosowny formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy jak również na platformie kobylnica.wybiera.pl W przypadku zgłaszania zadania w formie elektronicznej (poprzez platformę) wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć w formie tradycyjnej listę z podpisami 15 mieszkańców Gminy Kobylnica, popierających propozycję zadania do Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

 

W budżecie na 2017 na realizację zadań zarezerwowano 350 000 zł, z czego 300 000 zł na zadania infrastrukturalne oraz 50 000 zł na zadania społeczne.

–  W tym roku głosowanie w ramach KoBO zostało podzielone na strefy. Przy ich formułowaniu brano pod uwagę liczbę mieszkańców poszczególnej miejscowości. Takie rozwiązanie ma zagwarantować równe szanse w wyścigu po pieniądze, ale też zapewnić zrównoważony rozwój całej gminy. Nowością w tegorocznej edycji Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego będzie możliwość głosowania przez Internet. – wyjaśnia Karol Kotusiewicz, referent Gminy Kobylnica.