Matka, czy pasztet z Matki? Za odpowiedź dostali nagrodę i pieniądze

„Hipergenitalia w kolorze rakowym Witkacego” oraz „Kościół Tajemnicy Istnienia pw. Św. Witkacego” – to tylko niektóre z prezentacji i spektakli, jakie mogli obejrzeć widzowie 18. Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza„Witkacy pod strzechy” w Słupsku.

 

Jak informują organizatorzy przeglądu – Grand Prix 18. Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacy pod strzechy” za zawładnięcie nocą i przestrzenią, wciągnięcie do gry ulicznej dwu- i czworonożnych Słupszczan. Nagrodę ufundowaną ze środków finansowych Województwa Pomorskiego w wysokości 2000 zł, przyznaną przez Jurora Ekscentrycznego otrzymało Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne „Korkoro” z Gdańska za spektakl „Hipergenitalia w kolorze rakowym Witkacego”, oraz nagrodę 1000 zł przyznaje Juror Honorowy ze środków finansowych Miasta Słupska.

 

korkoro (3)korkoro (4)korkoro (5)
I Nagrodę
za zaufanie Witkacemu, że Matka może być lepsza niż pasztet z Matki 1500 zł otrzymuje Teatr Baza z Warszawy za spektakl „Matka” ze środków finansowych Miasta Słupska
II Nagrodę
za niezwykle pracochłonne próby przełożenia Czystej Formy na język filmu po 750 zł ze środków finansowych Miasta Słupska otrzymują ex æquo:
– Klaudiusz Wesołowski z Warszawy za animację komputerową „Potwory Witkacego”
– Jakub Gryzowski z Wrocławia za filmy „Odpryski czystej formy” i „Niedokonany”

 
Wyróżnienia
po 500 zł otrzymują:
– Jan Toruniak ze Słupska za bezpretensjonalną lecz wyrazistą recytację tekstu przez słupskiego stolarza „Pyknicka filozofia” wg „Szewców” – nagroda ufundowana przez Macieja Witkiewicza
– Aleksandra Ziółkowska z Warszawy za wyróżniającą się kreację Matki w pełnym spektaklu Teatru Baza – nagroda ufundowana przez Macieja Witkiewicza
– Waldemar Michorzewski i Witold Leśniewski ze Słupska za „Mobilne Studio Portretu Wielokrotnego” – nagroda ufundowana przez Macieja Witkiewicza
– Piotr Kuba Nowotny ze Słupska za odsłonięcie portretu Gustawa Nowotnego „Nowotny wraca do Zakopanego” – nagroda ufundowana przez Przemysława Pawlaka

 
Nagrody książkowe otrzymują:
– Gaymanda z Dallas vel Iwo Bochat ze Słupska za performance „C2H5-NH-CO-CH2-CH2-CH-(NH2)-COOH Polskim Busem przez świat”
– Janusz Janiszewski z Gryfina za happening, prezentację, wykład, kazanie „Kościół Tajemnicy Istnienia pw. Św. Witkacego”

 
Nagrodę Specjalną
za stworzenie pomostu między dyscyplinami, pokoleniami i czterema stronami świata
– maszynę do pisania – równolatkę Jurora Ekscentrycznego
otrzymuje Słupski Ośrodek Kultury pod dyrekcją Jolanty Krawczykiewicz