Masz pomysł dla miasta? Zgłoś się po pieniądze

Rozpoczął się nabór wniosków o wsparcie z budżetu Słupska działań z zakresu Inicjatyw Lokalnych. Pula pieniędzy przeznaczonych na ten cel to 100 tysięcy złotych.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy Słupska we współpracy z władzami samorządowymi mogą podjąć działania na rzecz realizacji zadań publicznych. Mieszkańcy samodzielnie (minimum 3 osoby) lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą wychodzić z inicjatywą realizacji zadań publicznych. – Działania jakie chcieliby podjąć mieszkańcy, nie mogą służyć realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych, które występują w ich imieniu – informuje Karolina Chalecka, Urząd Miejski w Słupsku. – Natomiast pomoc organizacji może polegać np. na użyczeniu kont bankowych, pomocy w skompletowaniu dokumentacji, wsparciu merytorycznym przy pisaniu wniosku.

Masz pomysł dla miasta? Zgłoś się po pieniądze

Zgodnie z zasadami Inicjatywy lokalnej miasto nie udziela mieszkańcom dotacji, jak ma to miejsce w przypadku otwartych konkursów ofert. Wkład ze strony miasta może natomiast polegać m.in. na: zakupie i przekazaniu środków rzeczowych, wsparciu organizacyjnym, wsparciu merytorycznym, wsparciu w kompletowaniu dokumentacji, wypożyczeniu narzędzi oraz konsultacji merytorycznej podejmowanych działań, np. instruktaż przy wykonywaniu prac, wsparcie specjalistów.

Działania infrastrukturalne jakie chcieliby podjąć mieszkańcy muszą wiązać się z wykonaniem prac na mieniu publicznym. Wiąże się to z warunkiem, że „produkty” powstałe w ramach Inicjatywy lokalnej, pozostaną własnością Miasta. Mieszkańcy w ramach inicjatywy mogą wnieść do wykonania zadania wkład pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe.

Suma 100 tysięcy złotych zostanie podzielona na działy:
– 30.000 zł – rewitalizacja kulturalna i artystyczna Śródmieścia w okresie wakacji letnich 2015;
– 20.000 zł – pozostałe zadania społeczno – kulturalne w okresie do grudnia 2015 roku;
– 50.000 zł – zadania infrastrukturalne w okresie do grudnia 2015 roku.

Nabór wniosków w każdym z trzech powyższych podziałów zadań trwa do wyczerpania pieniędzy.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się podjąć działania w ramach Inicjatywy lokalnej składają wniosek do Prezydenta Miasta Słupska. Jest on później opiniowany jest przez Zespół ds. Inicjatywy Lokalnej, który składa się z radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli prezydenta. Decyzję o udzieleniu wsparcia podejmuje prezydent. Nie ma minimalnej ani maksymalnej wysokości udzielanego wsparcia. Wypełnione wnioski (dostępne na stronie internetowej Słupska oraz w Urzędzie Miasta) wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, w pokoju nr 119.