Marynarze ze Szlachetną Paczką

Kadra, pracownicy wojska i kandydaci na podoficerów z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej i Szkoły Podoficerskiej MW włączyli się do akcji Szlachetna Paczka, niosąc pomoc osobom potrzebującym z Ustki i okolic.

Szlachetna Paczka

W sobotę, 12 grudnia, wszyscy darczyńcy i wolontariusze z regionu usteckiego spotkali się na podsumowaniu – finale akcji „Szlachetna Paczka”, które odbyło się w obiekcie Caritas Ordynariatu Polowego WP w Ustce-Lędowie.

– Również swoje w miejsce w tej akcji znaleźli żołnierze i pracownicy wojska z CSMW i SPMW w Ustce, którzy nie pozostali obojętni wobec trudnej sytuacji rodzin w potrzebie i wykazali się otwartym sercem i empatią – informuje komandor podporucznik Robert Biernaczyk, oficer prasowy CSMW w Ustce. – Swój akces do udzielenia pomocy wyraziło przeszło 70 osób, zarówno w formie wsparcia materialnego, jak i udziału w wolontariacie.

Pozwoliło to na przygotowanie wymiernej pomocy osobie z Ustki, która znalazła się w niezwykle trudnej sytuacji życiowej. Cała grupa wolontariuszy, w tym kilkunastu żołnierzy i pracowników wojska, pracowała przez sobotę i niedzielę, by móc dostarczyć zebrane dary do 30 rodzin z okolic Ustki.

Jak zaznaczają organizatorzy akcji „Paczka” to nie tylko wsparcie materialne – to także motywacja do walki z codziennymi trudnościami i informacja: „Jesteście dla nas ważni”, „Chcemy, żebyście wygrali swoje życie!” – to najważniejszy przekaz przygotowanej dla rodziny pomocy. Istotna w całej akcji jest solidarność ludzka i niesienie pomocy w każdej możliwej formie w myśl przesłania – „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.