Logistyka – nowy kierunek na Akademii Pomorskiej

Logistyka to nowy kierunek studiów prowadzonych w Katedrze Zarządzania Akademii Pomorskiej. Pierwsi studenci – po raz pierwszy w historii uczelni – edukację rozpoczną już w lutym zamiast w październiku. Przyszli logistycy będą mogli wybrać ścieżkę kariery studiując na jednej z trzech specjalności: transport i spedycja, logistyka morska czy systemy magazynowe.

Studia mają przygotować kandydatów na stanowiska w zespołach kierowniczych, liderów zespołów zadaniowych oraz specjalistów w przedsiębiorstwach sektora logistycznego. Program studiów został opracowany we współpracy z biznesem, a zajęcia ze studentami obok uznanych naukowców prowadzić będą praktycy z bogatym doświadczeniem w branży logistycznej.

Studenci podczas studiów zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. nowoczesnego zarządzania logistyką w fazie zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań procesów logistycznych na rynku krajowym i zagranicznym, a także zarządzania finansami, analizy rynku, negocjacji biznesowych czy systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji w działalności logistycznej.

Logistyka to kierunek, który jest odpowiedzią na potrzeby regionalnego rynku pracy – na Pomorzu Środkowym działa coraz więcej firm zajmujących się transportem i logistyką. Do tej pory odpowiedzią Akademii Pomorskiej na potrzeby lokalnego rynku pracy w tym zakresie były studia na specjalności zarządzanie w transporcie, spedycji, logistyce realizowane w ramach kierunku zarządzanie.

Nie zaspakajały one jednak w pełni rosnącego zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny. Z danych Akademickiego Biura Karier Akademii Pomorskiej oraz z badań pochodzących z innych uczelni wynika, iż 80% studentów kierunku logistyka znajduje zatrudnienie, a blisko 50% w swoim zawodzie. Z uwagi na fakt, iż dotąd w subregionie słupskim nie było możliwości studiowania na tym kierunku wskaźnik zatrudnienia powinien być większy niż w innych częściach kraju.

Studia na kierunku logistyka prowadzone będą w systemie stacjonarnym, wieczorowym i niestacjonarnym. Rekrutacja rozpoczyna się 27 stycznia i potrwa do 14 lutego. Nauka na studiach stacjonarnych i wieczorowych jest bezpłatna.