Koronawirus wśród personelu oddziału Otolaryngologicznego

W związku ze stwierdzeniem zakażenia COVID-19 u personelu Oddziału Otolaryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku podjęto decyzję o czasowym zamknięciu oddziału do odwołania.

Powiadomiono Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku, przeprowadzono wywiady epidemiologiczne z pacjentami.

U pacjentów oddziału nie stwierdzono obecnie zachorowań na COVID-19.

Stan zdrowia pacjentów pozwalał na wypisanie pacjentów do domów.

Będziemy na bieżąco informować o sytuacji w szpitalu.