Konsultacje społeczne – budżet Miasta Słupsk na 2020 rok

Urząd Miejski zaprasza na cykl spotkań – Porozmawiamy o finansach naszego miasta.

Budżet Miasta Słupsk na 2020 rok

Podczas czterech otwartych spotkań z udziałem Pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej Prezydenta Miasta Słupska, Pani Marty Makuch Zastępcy Prezydenta Miasta, Pana Marka Golińskiego Zastępcy Prezydenta Miasta oraz przedstawicieli wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Słupsku prowadzone będą konsultacje dotyczące budżetu miasta.

Harmonogram spotkań:

25 listopada br. o 17.00 w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Orląt Lwowskich 1A
28 listopada br. o 17.00 – w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Banacha 5
3 grudnia br. o 17.00 – w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Hubalczyków 7
9 grudnia br. o 17.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku

Konsultacje

Całe konsultacje potrwają od 20 listopada br. do 10 grudnia. Oprócz otwartych spotkań będą Państwo mieli możliwość uczestniczyć w dyżurach konsultacyjnych, które odbędą się 25 listopada br. 2 i 9 grudnia br. w Wydziale Budżetu Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3.

Referat Planowania Budżet

Przez cały okres trwania konsultacji mogą Państwo składać uwagi do Referatu Planowania Budżetu Miasta w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3 (I piętro, pok. 127) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres budzet2020@um.slupsk.pl

Projekt budżetu oraz formularz konsultacyjny znajduje się na stronie miejskiej oraz w BIP.