Konkurs BGSW – o nazwie „Czułość” na wykonanie maseczki

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zorganizowała konkurs o nazwie „Czułość” – na portalu Facebook (zobacz). Należy zrobić zdjęcie i wstawić je pod postem konkursowym. Zdjęcie, które zyska najwięcej polubień zwycięża.

Środki ochrony wdrażane w czasie rozwijającej się epidemii wirusa SARS-CoV-2 wpłynęły na zmianę naszych codziennych zachowań między innymi konieczności rezygnacji z relacji towarzyskich.

Stosunki międzyludzkie oparte na emocjach znajdują odzwierciedlenie w gestach, które wypełniają przestrzeń między nami, jednym z nich jest pocałunek. Przyjacielski, romantyczny, przepełniony namiętnością czy całus na powitanie stają się fizycznym wyrazem bliskości i więzi.

W obliczu ograniczonych możliwości podróży, izolacji wynikającej z kwarantanny czy codziennych wskazań do zachowania dystansu i zakrywania dróg oddechowych za pomocą maski stajemy się świadkami i uczestnikami życia gdzie pocałunek staje się zachowaniem niebezpiecznym.

Konkurs - Czułość
Konkurs – Czułość

Chcąc skłonić do refleksji oraz wymiany myśli o wzajemnej bliskości zachęcamy do udziału w konkursie o tematyce artystycznej. Zadanie konkursowe polega na wykonania kreatywnej maski na twarz, zakrywającej drogi oddechowe, a następnie zrobienia zdjęcia w nałożonej masce (dowolna osoba z codziennego otoczenia lub autoportret).

Maska może być wykonana z użyciem dowolnych materiałów i metod tworzenia, dekorowania czy nadawania znaczeń i treści (haft, malarstwo, elementy przestrzenne, typografia itd.).

Dopuszczalne jest użycie gotowych elementów (ready made), pod warunkiem zastosowania modyfikacji oryginału. Fotografię w masce należy przesłać w komentarzu pod postem konkursowym do dnia 20.04.2020 roku.

Za przygotowanie konkursu odpowiedzialny jest Michał Żesławski – 530 558 750 m.zeslawski@bgsw.pl