Konferencja WIELKIE POMORZE – KONTEKST SKANDYNAWSKI

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku serdecznie zaprasza na konferencje

WIELKIE POMORZE KONTEKST SKANDYNAWSKI

organizowaną w Słupsku w dniach 13-15 października 2021
przez Instytut Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

kierownictwo naukowe: prof. dr hab. Daniel Kalinowski

WIELKIE POMORZE to interdyscyplinarne przedsięwzięcie naukowe organizowane w Słupsku od 2007 roku, w cyklu dwuletnim. Konferencja ta jest miejscem konfrontacji, które stawiają sobie za cel pielęgnowanie tożsamości regionalnej, literackiej, kulturowej oraz religijnej Pomorza. Działaniom naukowym towarzyszą wydarzenia artystyczne, wystawy, spotkania autorskie i promocje książek. Po każdej edycji wydawana jest książka z referatami uczestników.

W październiku 2021 roku odbędzie się ósma edycja konferencji pt. WIELKIE POMORZE. KONTEKST SKANDYNAWSKI. Oficjalne otwarcie nastąpi 14 października 2021 roku o godzinie 9:00 w Białym Spichlerzu. Wśród dwudziestu prelegentów znajdują się także pracownicy muzeum. W załączeniu szczegółowy program konferencji.

Konferencja WIELKIE POMORZE - KONTEKST SKANDYNAWSKI
Konferencja WIELKIE POMORZE – KONTEKST SKANDYNAWSKI

Program konferencji

13 października 2021 r.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Biały Spichlerz, sala wernisażowa
ul. Szarych Szeregów 12
godz. 17.00
promocja książki: Wielkie Pomorze. Gryfici i ich dziedzictwo pod red. D. Kalinowskiego, Słupsk-Gdańsk 2021
prowadzenie: Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: Marzenna Mazur
godz. 18.00
pokaz multimedialny: Dariusz Narloch
Teatr Młodych Gotów na Pomorzu
(Centrum Promocji Produktu Lokalnego, Karżnica)

14 października 2021 r.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Biały Spichlerz, sala wernisażowa
ul. Szarych Szeregów 12
godz. 9.00
Otwarcie Konfrontacji: J.M. Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku: dr hab. inż. prof. AP Zbigniew Osadowski
Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: Marzenna Mazur
Przedstawiciel Zarządu Instytutu Kaszubskiego: prof. dr hab. Daniel Kalinowski

Prezentacje referatów:
9.15-9.45dr Paweł Migdalski, (Uniwersytet Szczeciński), Problemy Polaków z Jómsborgiem
9.45-10.15mgr Adam Lubocki (Uniwersytet Gdański/Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie), mgr Mateusz Szuba (UG/MPiMK-P), O kontaktach pomorsko-skandynawskich w „Kronice Słowian” Helmolda
10.15-10.45dr Andrzej Chludziński (Instytut Kaszubski), Skandynawskie upamiętnienia w nazewnictwie Pomorza

10.45-11.00 – przerwa

11.00-11.30dr Stephen Darren Dougherty (University of Agder, Kristiansand) Copernican Relics
11.30-12.00mgr Roch Pałubicki (badacz niezależny), Kultura umysłowa dwóch pokoleń słupsko-szwedzkiej linii Pałubickich w XVI i XVII wieku
12.00-12.30dr Joanna Flinik (Akademia Pomorska w Słupsku), Spór szwedzko-brandenburski o Szczecin w roku 1677 w powieści Hansa Hoffmanna „Wider den Kurfürsten”

12.30-12.45 – przerwa
12.45-13.15prof. dr hab. Barbara Gawrońska Pettersson (University of Agder, Kristiansand) A Swedish Romantic Poet Visits Former Swedish Pomerania. P. D. A. Atterbom (1817)
13.15-13.45dr Thorsten Päplow (University of Agder, Kristiansand), Ernst Moritz Arndt’s “Reise durch Schweden im Jahr 1804” in the Context of the Mines-of-Falun Motif in Early 19th Century German Literature
13.45-14.15dr hab. prof. UW Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski), Szwecja oczyma Faddieja Bułharyna (na podstawie „Letniej przechadzki po Finlandii i Szwecji w 1838 roku”)
14.15 – dyskusja

15 października 2021 r.

Akademia Pomorska w Słupsku
ul. Bohaterów Westerplatte 64, sala 414
9.00-9.30mgr Tomasz Częścik (AP), Wpływy skandynawskie na życie wczesnośredniowiecznych Pomorzan na podstawie źródeł materialnych
9.30-10.00dr Kamil Kajkowski (Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie), Kilka uwag na temat importów skandynawskich na wczesno-średniowiecznym Pomorzu (i nie tylko)
10.00-10.30dr Andrzej Stachowiak (Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) Śladem pomorskich relikwii skandynawskich świętych
10.30-10.45 – przerwa
10.45-11.15prof. dr hab. Adela Kuik-Kalinowska (AP w Słupsku), Wojny szwedzkie w prozie Augustyna Necla
11.15-11.45dr Elżbieta Bugajna (Instytut Ka-szubski), Szwedzkie spotkania Jadamka – w prozie Franciszka Fenikowskiego
11.45-12.15prof. dr hab. Miloš Řezník (Niemiecki Instytut Historyczny, Warszawa) Szwedzi w kaszubskiej kulturze pamięci
12.15-12.30 – przerwa

12.30-13.00prof. dr hab. Daniel Kalinowski(AP), Szwedzi w epice Henryka Sienkiewicza
13.00-13.30mgr Bożena Wołowczyk (Urząd Marszałkowski w Szczecinie), Skandynawski kontekst międzynarodowego turystycznego Szlaku Gryfitów
13.30-14.00dr Danuta Drywa (Muzeum KL Stutthof, Sztutowo) Więźniowie skandynawscy w KL Stutthof
14.00-14.30mgr Rafał Foltyn (AP Słupsk/MPŚ w Słupsku), Inspiracje mitologią i historią wikingów u pomorskich kapel metalowych
14.30 – dyskusja i zamknięcie konferencji