Konferencja dla tych, którzy ratują ludzie życie

Od 19 do 21 maja odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ratownictwo w zintegrowanym systemie – innowacje, motywacja, edukacja i współpraca” organizowana przez Zakład Ratownictwa Medycznego Instytutu Nauk o Zdrowiu AP. 
Prelegenci, którzy wystąpią w trakcie Konferencji to największe autorytety w zakresie medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego w kraju.
 – Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego udział w niej wezmą lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, strażacy, policjanci, pracownicy straży granicznej oraz przedstawiciele innych grup zawodowych, wykorzystujących w swojej codziennej pracy  wiedzę oraz umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego – mówi Katarzyna Mudryk-Praszczak, rzecznik prasowy AP.
Konferencja prasowa odbędzie się w siedzibie Szkoły Policji przy auli w gł. budynku (I piętro) o godz. 11:20.
Udział w konferencji wezmą:
insp. Jacek Gil – komendant Szkoły Policji
prof. nadzw., dr hab. Roman Drozd – rektor AP
prof. dr hab. n. med.Andrzej Basiński – przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Gdański Uniwersytet Medyczny, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej
dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Krystyna Ziółkowska – Instytut Nauk o Zdrowiu AP, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji.