Koncert Mikołajkowy w Siemianicach

Wójt Gminy Słupsk oraz Centrum Kultury Gminy Słupsk serdecznie zapraszają na Koncert Mikołajkowy w wykonaniu Słupskiej Sinfonietty.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną opracowania z repertuaru najpiękniejszych piosenek świątecznych. Zabrzmią zarówno utwory dobrze znane, jak i te przypominane rzadziej. Najpiękniejsze, nastrojowe, niepowtarzalne – przyjdź i poczuj klimat Świąt Bożego Narodzenia z kolędami Słupskiej Sinfonietty!

Koncert Mikołajkowy w Siemianicach

Koncert odbędzie się 7 grudnia o godz. 17 w nowoczesnej Sali Teatralnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Czesława Miłosza w Siemianicach.

Słupska Sinfonietta

Słupska Sinfonietta powstała w roku 2014, z inicjatywy Macieja Banachowskiego, absolwenta Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku w klasie gitary, obecnie studenta Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Tadeusza Picza – altowiolisty orkiestry Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku.

Pełen skład orkiestry tworzy niemal 40 osób. Są to uczniowie i absolwenci PSM I i II st. w Słupsku, studenci instytutu muzyki AP w Słupsku, muzycy zawodowi, oraz okazjonalnie studenci uczelni muzycznych. Opiekę artystyczną i merytoryczną nad orkiestrą sprawuje Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, a od 2018 r. orkiestra otrzymuje wsparcie finansowe Miasta Słupska.

Bilety: 20 zł – bilet ulgowy / 25 zł – bilet normalny

Sprzedaż biletów: http://kbq.pl/45415 oraz Centrum Kultury w Głobinie (e-mail: biuro@gok.slupsk.pl lub 59 847 10 91)

Koncert Mikołajkowy
Koncert Mikołajkowy