Kolejne pieniądze rozdane. Nie tylko dla rybaków

Słowińska Grupa Rybacka zakończyła kolejne nabory wniosków. Osoby chcące założył własną firmę oraz wszyscy przedsiębiorcy chcący rozwinąć swoją działalność z terenu Słowińskiej Grupy Rybackiej mogli składać wnioski w Biurze SGR.

Konkurs w liczbach

Największa liczba projektów wpłynęła na działanie związane z wodnym potencjałem obszaru               w którym wpłynęło 14 wniosków. Do rozdysponowania było  900 000,00 zł, duże zainteresowanie konkursem potwierdza przekroczenie alokacji środków aż o 204,25 %. W ramach podejmowania lub rozwoju działalności w zakresie rozwijania łańcuchów dostaw wpłynęło 8 projektów. Planowana alokacja wynosiła 800 000,00 zł. W drugim konkursie alokacja środków została przekroczona               o 112,83%.

Na co zostaną przeznaczone pozyskane dotacje ?

 

– Tematyka projektów była bardzo różnorodna, od rozszerzenia oferty noclegowej poprzez zakup sprzętu do uprawiania sportów wodnych po zakup pływającego domu czy też stworzenie knajpki rybnej na statku. W ramach podejmowania lub rozwoju działalności w zakresie rozwijania łańcuchów dostaw większość wnioskodawców ubiegało się o dofinansowanie na zakup nowych samochodów dostawczych – informuje Magdalena Kodłubska ze Słowińskiej Grupy Rybackiej.

Kiedy kolejna szansa na dotację ?

Pod koniec roku Słowińska Grupa Rybacka ogłosi kolejne konkursy. Dofinansowanie będzie można uzyskać na budowę, przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej, zwłaszcza służącej integracji i edukacji lokalnej społeczności bądź też na  rozwój szlaków turystycznych związanych z rybactwem. Ogłoszone zostaną również konkursy grantowe umożliwiające zorganizowanie wydarzeń kulturalnych nawiązujących do tradycji obszaru.

 

Warto  wiedzieć, że …..

  • Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
  • Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.