Kobylnica walczy z Barszczem Sosnowskiego. Mają na to sposób?

330 tysięcy złotych na walkę z Barszczem Sosnowskiego w Gminie Kobylnica. W ciągu pięciu lat ta śmiertelnie niebezpieczna roślina ma zniknąć z powierzchni 82 działek.

 

Chociaż od wielu lat, zaraz po wykryciu Barszczu Sosnowskiego, był i jest on usuwany przez odpowiednie, służby, zdarzało się, że rok później wyrastał w identycznym miejscu. Innym problemem jest fakt, że Barszcz Sosnowskiego, to bardzo żywotna roślina, która rozrasta się w bardzo szybkim tempie. Wywołane przez nią oparzenia goją się długo i są bolesne.

 

Przeprowadzona w ostatnim czasie inwentaryzacja pokazała, że Barszcz Sosnowskiego występuje w pięciu obrębach geodezyjnych na terenie Gminy Kobylnica. Skupiska w Dobrzęcinie, Komorczynie, Kobylnicy, Słonowicach i Sycewicach zajmują powierzchnię ponad 6,5 hektara. W ciągu najbliższych pięciu lat, na jego usunięcie samorząd przeznaczy 330 tysięcy złotych.

 

Reklama - Podnośnik koszowy w SłupskuPodnośnik koszowy Słupsk

– Działania oparte zostaną na dwóch metodach. Pierwsza z nich zakłada mechaniczne usunięcie istniejących roślin – mówi Karol Kotusiewicz z gminy Kobylnica. – Dla zwiększenia jej skuteczności, samorząd zdecydował się na równoległe prowadzenie innego procesu. Metoda mazakowania pozwoli na zwiększenie efektywności prowadzonej akcji, poprzez punktowe smarowanie roślin herbicydem. Punktowe pokrywanie roślin pestycydem umożliwi nie tylko na selektywne eliminowanie poszczególnych okazów, ale pozwoli również na odseparowanie pozostałych roślin, a więc uchroni je przed ewentualnymi skutkami działania preparatu. Herbicyd nanoszony na niewielką powierzchnię liścia, przy pomocy specjalnego urządzenia – mazacza, wnika do rośliny, niszcząc ją. Ważnym elementem takich zabiegów jest okres ich prowadzenia oraz powtarzalność w tym samym sezonie (jest to metoda opracowana przez dr Lecha Krzysztofiaka).

 

Uzupełnieniem prac polegających na fizycznym usunięciu skupisk Barszczu Sosnowskiego będzie szeroko zakrojona kampania informacyjna. Specjalnym programem edukacyjnym zostaną objęci mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci i młodzież. To właśnie oni otrzymywać będą różnego rodzaju materiały, z których będą dowiadywać się, jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą nieodpowiednie postępowanie z tymi groźnymi roślinami.

 

Walka ze skupiskami Barszczu Sosnowskiego to jedno z działań realizowanych w ramach partnerskiego projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

Obok działań skupionych na likwidacji Barszczu Sosnowskiego, samorząd unowocześni również siedem szlaków turystycznych prowadzących przez obszary objęte ścisłą ochroną. W Kobylnicy, Słonowicach, Zagórkach, Kuleszewie, Łosinie i Lubuniu zlokalizowane zostaną specjalne i nowoczesne miejsca odpoczynku, które zostaną wyposażone w elementy małej architektury. Turyści będą mogli nie tylko odpocząć i zregenerować się, ale także zapoznać się z faktami dotyczącymi miejsca, w którym się znajdują, analizując treści, które znajdą się na tablicach informacyjnych. Takie rozwiązanie podniesienie komfort osób podróżujących poszczególnymi szlakami, lecz także ograniczy zjawisko ingerencji w cenne i unikatowe środowisko naturalne, poprzez tworzenie prowizorycznych miejsc odpoczynku przez turystów.

 

Wszystkie elementy projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”, które będą dotyczyć Gminy Kobylnica, pochłoną blisko 650 tysięcy złotych. 85% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie dofinansowanie ze środków EFRR. Cały projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Dębnica Kaszubska (Partner wiodący), Gmina Damnica, Gminą Słupsk oraz Gminą Ustka.

 

Reklama