Kobylnica ma najdalej położone miasto partnerskie w regionie

Gruzińskie miasto Marneuli jest kolejnym samorządem, z którym współpracę nawiązała Gmina Kobylnica. Obie strony poprzez podpisanie porozumienia zadeklarowały gotowość wspólnych działań w zakresie edukacji, kultury, sportu turystyki oraz gospodarki.

 

W ostatnich dniach doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Kobylnica a gruzińskim miastem Marneuli. Nawiązanie partnerskich relacji z Gruzinami było odpowiedzią na propozycję Zarządu Województwa Pomorskiego, który poszukiwał samorządów gotowych do podzielenia się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami ze stroną gruzińską. – Władze miasta Marneuli były zainteresowane współpracą z dobrze rozwijającą się gminą, w której prężnie działają małe i średnie
przedsiębiorstwa, duże znaczenie mają inicjatywy obywatelskie i sfera kulturalno – rozrywkowa – informuje Karol Kotusiewicz z gminy Kobylnica.  – Porozumienie o współpracy partnerskiej zawarto 20 marca w czasie oficjalnej wizyty delegacji Gminy Kobylnica w Marneuli. Obie strony zadeklarowały w nim wspólne działania w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki. Ponadto sygnatariusze będą dokładać wszelkich starać do tego, by umożliwić bezpośrednie kontakty osobom prowadzącym
działalność gospodarczą.

 

 

Najwyższy priorytet przyznany został jednak
wymianom grup młodzieży oraz członków organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych. Samorządy objęte współpracą partnerską zadeklarowały także chęć wspólnego aplikowania o fundusze zewnętrzne. Porozumienie pomiędzy Gminą Kobylnica i Miastem Marneuli zostało zawarte na okres 5 lat.

 

 
Pierwsze przejawy współpracy mogliśmy zaobserwować już w trakcie wizyty przedstawicieli Gminy Kobylnica w Gruzji. Kilkudniowy pobyt w samorządach sąsiadujących z miastem Marneuli był okazją do zapoznania się ze sposobem ich organizacji i zadaniami, które realizują. Delegacja Gminy Kobylnica była dla lokalnych władz źródłem wiedzy i informacji dotyczących wielu spraw i zastosowanych w polskich samorządach rozwiązań. Szczególną uwagę gruzińskiej strony przykuwały sprawy
związane z rolą obywateli i lokalnej społeczności, kwestie gospodarcze, finanse a zwłaszcza sprawy dotyczące środków europejskich i sposobów ich pozyskiwania. Na specjalne zaproszenie władz Marneuli Polacy wzięli też udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby biblioteki oraz w jednym z najważniejszych świąt miejscowej społeczności – Nowruz. W jego obchodach uczestniczył także Prezydent i Premier Gruzji.

 
Miasto Marneuli leży w południowej części Gruzji, w regionie Dolna
Kartlia. Stanowi ważny ośrodek przemysłowy i turystyczny. Zamieszkuje je ponad 20 tysięcy osób.

 

Gmina Kobylnica współpracuje obecnie z 19 miastami i gminami
partnerskimi z Polski i Europy. Jednym z najdobitniejszych przejawów tych działań jest wymiana młodzieży. Od momentu nawiązania pierwszego porozumienia z zagranicznym partnerem do chwili obecnej udało się zorganizować pobyt młodych ludzi w różnych zakątkach Europy. Według szacunków, z takiej formy poznania kultury i obyczajów innych krajów
skorzystało prawie 400 młodych mieszkańców.