Kobylnica ma go od dziś. Słupszczanie muszą poczekać do września

Do 12 września trwać będzie głosowanie na zadania zgłoszone w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy gminy mogą wybierać spośród 29 projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

 

 

 

W pierwszych dniach sierpnia Zespół Koordynujący KoBO 2017 zakończył weryfikację wszystkich projektów zgłoszonych w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego. Pozytywną ocenę uzyskało 29 zadań.

 

 

 

-Zakres zadań, na które mogą głosować mieszkańcy, jest bardzo szeroki – mówi Karol Kotusiewicz, referent ds. wizerunku gminy Kobylnica. -Wśród projektów infrastrukturalnych znajdują się pomysły modernizacji placów zabaw, siłowni zewnętrznych, doposażenia boisk sportowych czy zaopatrzenie pomysłodawców w specjalne klocki, umożliwiające przybliżenie młodym ludziom tajników robotyki. Wśród zadań społecznych znajdziemy inicjatywy związane z organizacją festynów i imprez rekreacyjnych, choć są i pomysły kursów zumby, języków obcych, kroju i szycia – dodaje Kotusiewicz.

 

 

Aby zagłosować wystarczy być mieszkańcem Gminy Kobylnica i mieć ukończone 16 lat. Wyboru najlepszych zadań możemy dokonać na dwa sposoby – metodą tradycyjną lub internetową. Decydując się na pierwszy z wariantów, wypełniamy specjalną kartę, która dostępna jest we wszystkich punktach, w których przyjmowane są głosy. Dokument możemy też pobrać ze strony internetowej www.kobylnica.pl oraz www.kobylnica.wybiera.pl. Wypełnioną kartę wrzucamy do jednej z urn, które zlokalizowane są w: budynku Urzędu Gminy Kobylnica, siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Promocji, czynnych świetlicach wiejskich działających na terenie Gminy Kobylnica; w przypadku, gdy świetlica będzie nieczynna, oraz w miejscowościach, w których świetlice nie funkcjonują, punkt głosowania będzie znajdował się u sołtysa.

 

 

Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać maksymalnie 2 zadania z listy, skreślając po jednym zadaniu infrastrukturalnym i społecznym w dowolnej grupie.

 

 

Głosujący zobowiązany jest do czytelnego wpisania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, oraz numeru PESEL. Ważne jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych na potrzeby procedury weryfikacyjnej oraz złożenie podpisu.

 

 

Głosowanie w ramach Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego potrwa do 12 września. Wyniki głosowania będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Kobylnica www.kobylnica.pl i www.kobylnica.wybiera.pl.