Kobylnica ma budżet obywatelski. Znamy pierwsze wybrane inwestycje

Od 2016 roku gmina Kobylnica będzie miała budżet obywatelski, czyli wydzieloną pulę pieniędzy z kasy gminy o przeznaczeniu, której decydują sami mieszkańcy. W głosowaniu wybrano inwestycje, które będą realizowane w przyszłym roku.

 
Rada Gminy Kobylnica przeznaczyła kwotę 300 000 zł jako podstawę Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 w tym 250 000 zł na zadania o charakterze inwestycyjnym (maksymalnie 75 000 zł na jeden projekt) oraz 50 000 zł na projekty miękkie (maksymalnie 5 000 zł na jeden projekt).

 
– Do 15 lipca mieszkańcy gminy zgłaszali propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło 29 wniosków na projekty twarde, czyli te do 75 000 zł i tylko dwa na projekty miękkie do 5 000 zł – informuje Marcin Świder, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji Gminy Kobylnica. – Z urzędu przeprowadzona została merytoryczna ocena złożonych wniosków, podczas której dokonano ich weryfikacji pod względem formalnym, tzn. czy zawierają wszystkie wymagane elementy: opis zadania, szacunkowy kosztorys, lokalizację, odpowiednią liczbę podpisów.

 
Od 03 sierpnia do 04 września 2015 roku odbyło się głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego przez mieszkańców Gminy Kobylnica. Każdy mógł oddać głos na jedno lub dwa zadania.

 

 

Pierwsze cztery zadania o charakterze inwestycyjnym, które otrzymały największą ilość głosów to:
1. Budowa centrum aktywności fizycznej – etap I Sierakowo: 384 głosy;
2. Sierakowo buduje miejsce spotkań: 382 głosy;

3. Renowacja „Wielopokoleniowego parku wypoczynku sportu i rekreacji”
– etap I Kuleszewo: 325 głosów;
4. Boisko do piłki nożnej na terenie sportowo rekreacyjnym w Kwakowie: 318 głosów.

 

 

Do projektów miękkich zgłoszono tylko dwa zadania, które otrzymały następującą ilość głosów:
1. Dożynki 2016 w Kwakowie: 20 głosów;
2. Festyn sportowo – rekreacyjny dla mieszkańców Sierakowa i Kończewa: 14 głosów.