Kobylnica jedną z najlepszych gmin w Polsce

Poznaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Gmin, prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. Kolejny raz w ścisłej czołówce w kategorii gminy wiejskie znalazła się Kobylnica, którą sklasyfikowano na trzecim miejscu w kraju i pierwszym w województwie pomorskim.

Wyżej znalazły się jedynie dwie miejscowości położone w województwie małopolskim. W tej kategorii zwyciężył Chełmiec, natomiast drugie miejsce zajęła Wielka Wieś.

Kobylnica

– Kobylnica uplasowała się na trzecim miejscu w zestawieniu gmin wiejskich, uzyskując 37770 punktów. Samorządy sklasyfikowane w rankingu oceniane są przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według kilkudziesięciu kryteriów, które zgrupowano w dziesięciu kategoriach tematycznych – mówi Karol Kotusiewicz z Urzędu Gminy Kobylnica.

Punktowane są m.in. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz wprowadzane inicjatywy z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. O kolejności w rankingu decyduje więc liczba zrealizowanych projektów i przedsięwzięć, ale też ich zakres i wartość merytoryczna.

Eksperci, którzy przyglądali się poszczególnym samorządom, w przypadku Kobylnicy zwrócili szczególną uwagę na ilość środków finansowych, które udało się pozyskać z funduszy krajowych. W tym wypadku Kobylnica uzyskała maksymalną ilość punktów.

Podobna sytuacja miała miejsce przy ocenie współpracy samorządu z NGO; wprowadzanych działań, które mają promować zdrowy styl życia poprzez organizację imprez o charakterze sportowym, czy upowszechnianie rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Komisja doceniła również działania, które polegają na wspieraniu zdolnej, utalentowanej młodzieży, poprzez tworzenie systemów stypendialnych, ale też wzorową współpracę Kobylnicy z miastami partnerskimi, które zlokalizowane są poza granicami naszego kraju. Wpływ na końcowy wynik miały również inne działania, które w ostatnim czasie wprowadzono w Gminie Kobylnica, a które w istotny sposób wpłynęły na jakość obsługi interesantów. Warto tu wymienić między innymi: udźwiękowienie strony internetowej urzędu, czy przystosowanie jej do potrzeb osób niewidomych.

Ogólnopolski Rankingu Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego.