Kobylnica będzie walczyć przed Trybunałem Konstytucyjnym o fotoradary

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Stanisław Biernat, Marek Zubik i Leon Kieres po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku Rady Gminy Kobylnica wydał postanowienie o nadaniu dalszego biegu sprawie dotyczącej wprowadzonych zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o strażach gminnych.

Wniosek w sprawie zbadania zgodności wprowadzonych zmian wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego w październiku ubiegłego roku. Rada Gminy Kobylnica zakwestionowała w nim sposób i treść nowo przyjętych zapisów w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o strażach gminnych.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym

– Skład orzekający TK w postępowaniu wstępnym ustalił, że przekazany przez gminę dokument jest zgodny z prawem i przekazał go do dalszego procedowania – mówi Karol Kotusiewicz z Urzędu Gminy Kobylnica.

Jednocześnie skład orzekający TK przychylił się wielu wniosków i uwag, które zawarto w skardze przekazanej przez Radę Gminy Kobylnica.

http://www.kobylnica.pl/