Kobiety opanowały jednostkę marynarską w Ustce

176 ochotników  rozpoczęło służbę przygotowawczą. W tej grupie znalazło się 78 kobiet.

To pierwsza grupa ochotników w tym roku, realizująca program czteromiesięcznego szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Kobiety opanowały jednostkę marynarską w Ustce

176 ochotników-elewów służby przygotowawczej (w tym 78 kobiet – to procentowo największy nabór kobiet w dotychczasowej działalności szkoleniowej CSMW) z różnych regionów kraju rozpoczęło czteromiesięczne szkolenie, przygotowujące do pełnienia służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Pierwszym etapem pobytu elewów służby przygotowawczej będzie  trzymiesięczne szkolenie podstawowe.

– W trakcie tego szkolenia żołnierze poznają zasady regulaminowe i dyscyplinarne, budowę i zasady obchodzenia się z bronią, przejdą szkolenie medyczne, saperskie, inżynieryjne, taktyczne i ogniowe – mówi Robert Biernaczyk z CSMW w Ustce.

– Przygotowano dla nich także zajęcia z historii Marynarki Wojennej, obrony przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa, ochrony środowiska, wychowania fizycznego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

W piątek, 03 lutego, elewi złożą uroczystą przysięgę wojskową.

Po zdaniu egzaminów, przystąpią do szkolenia specjalistycznego w kilkunastu specjalnościach wojskowych.

Szkolenie między innymi z

  • zakresu obsługi radiostacji małej i średniej mocy,
  • urządzeń elektrotechnicznych i nawigacyjnych,
  • silników spalinowych,
  • systemów wodno-paliwowych i powietrznych okrętu,
  • przenośnego zestawu rakietowego,
  • artylerii małego kalibru

– w sumie w 10 specjalnościach wojskowych – tłumaczy Biernaczyk.

Służba przygotowawcza

Służba przygotowawcza to rodzaj służby wojskowej wprowadzony dla osób, które nigdy nie jej pełniły, a chcą odbyć szkolenie wojskowe i w przyszłości wstąpić w szeregi armii zawodowej lub Narodowych Sił Rezerwowych.

Proces kształcenia został podzielony na dwa okresy: szkolenie podstawowe, które trwa trzy miesiące oraz miesięczne szkolenie specjalistyczne, przygotowujące ochotników do objęcia konkretnych stanowisk.

Z chwilą rozpoczęcia pełnienia służby, żołnierze służby przygotowawczej w korpusie szeregowych otrzymują tytuł elewa.

Okres służby przygotowawczej kończy się egzaminem, który będzie podstawą do ubiegania się o stanowiska służbowe w armii czynnej lub w rezerwie.

Służba przygotowawcza ma charakter całkowicie dobrowolny.

Dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet, którzy, jak do tej pory, wykazują duże zainteresowanie wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego.