Jutro w Słupsku policzą bezdomnych

Pomorską akcję liczenia osób bezdomnych zaplanowano na 10 grudnia. Główną akcję i zbiórkę służb zaangażowanych w liczenie zaplanowano na godz 19.00.

– Wezmą w niej udział pracownicy socjalni MOPR, straży miejskiej, policji, wolontariuszy Akademii Pomorskiej, streetworkerzy stowarzyszenia „Horyzont” – informuje Sebastian Ferens z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. – Akcja polegająca na dotarciu do jak największej grupy osób bezdomnych. Trwać będzie do późnych godzin
nocnych. Badanie prowadzone jest w godzinach wieczornych i nocnych, gdyż jest to najlepsza pora, w której można zastać osoby bezdomne w miejscach, w których najczęściej przebywają: noclegowniach, działkach, dworcu i innych tzw. miejscach niemieszkalnych.

Policzą bezdomnych

Liczenie osób bezdomnych w Słupsku, to element badania socjodemograficznego prowadzonego pod nazwą „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych województwa pomorskiego”. Badanie przeprowadza się co dwa lata i tylko w województwie pomorskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Głównym celem akcji jest przedstawienie rzeczywistej liczby osób bezdomnych, ustalenie podstawowych danych na temat zjawiska, a także dotarcie do nieznanych dotychczas służbom pomocowym osób. Patrole oprócz zbierania danych będą oferować pomoc oraz informować o możliwościach uzyskania pomocy.

Jakie będą wyniki spisu w tym roku? Specjaliści z sekcji ds. osób bezdomnych i uchodźców MOPR oceniają, że w naszym mieście żyje około 200 bezdomnych i liczba ta na przestrzeni ostatnich lat jest mniej więcej stała.

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że osoby bezdomne to:

w 80 % mężczyźni
91% to osoby pełnoletnie
57% jest w wieku 41-60 lat
45 % mieszka w placówkach typu noclegownie, schroniska
Powodem bezdomności w 44% są eksmisje, w 23% wyrzucenie z mieszkania
przez rodzinę. Natomiast 22% osób opuszcza mieszkania z własnej woli.
79% osób badanych deklarowało kwalifikacje zawodowe.
90% bezdomnych nie pracuje.