Jutro podpiszą umowę na rewitalizację linii kolejowej z Miastka do Ustki

Za blisko 250 mln zł zostanie zmodernizowanych 90 km linii kolejowej na pomorskim odcinku linii nr 405 od granicy województwa pomorskiego przez Miastko, Słupsk do Ustki.

Rewitalizacja linii kolejowej

Powstaną wygodne perony, nowe oświetlenie, wiaty i ławki oraz lepsza dostępność do kolei dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wszystko to dzięki projektowi wybranemu przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który zostanie dofinansowany kwotą  unijnego wsparcia w wysokości 171 mln zł.

Już jutro, we wtorek, 28 lutego, o godz. 12, w Starostwie Powiatowym w Słupsku (s. 202), umowę w tej sprawie z przedstawicielami PKP PLK€podpisze marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Inwestycja będzie realizowana przez PKP PLK od maja 2017 r. do grudnia 2020 r.

z Miastka do Ustki

To bardzo ważny korytarz transportowy dla mieszkańców zachodniej części województwa pomorskiego. Efektem projektu będzie poprawa atrakcyjności pasażerskiego transportu kolejowego, m.in. dzięki skróceniu czasu przejazdów oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Wymieniona zostanie nawierzchnia torowa od stacji Miastko do Ustki. Zmodernizowane i przebudowane zostaną m.in. 53 przejazdy kolejowe, 4 mosty i 8 wiaduktów – informuje Małgorzata Pisarewicz z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Na stacji Kępice wybudowane zostanie nowe przejście pod torami, zaś w Miastku przejście pod torami zostanie wyremontowane.

Zrewitalizowane zostaną również 22 perony wzdłuż całej trasy, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, a także urządzenia sterowania ruchem kolejowym.