Jesteś ofiarą przestępstwa? Poznaj swoje prawa

We wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury będzie obchodzony „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Jego celem jest spowodowaniem możliwości uzyskania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem informacji na temat ich uprawnień  oraz sposobu załatwienia sprawy.

Jesteś ofiarą przestępstwa? Poznaj swoje prawa

– Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw odbędzie się w dniach 22 – 27 lutego w jednostkach prokuratury okręgu słupskiego, to jest w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku oraz w prokuraturach rejonowych w Słupsku, Lęborku, Chojnicach, Miastku, Bytowie i Człuchowie – informuje Jacek Korycki, rzecznik słupskiej prokuratury okręgowej. – W ramach jego obchodów we wszystkich wskazanych jednostkach prokuratury wyznaczeni prokuratorzy będą udzielać porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom , które czują się osobami pokrzywdzonymi.

Porady prawne będą udzielane w siedzibach wskazanych wyżej jednostek prokuratury w godzinach 9.00 – 15.00, a konkretne miejsca pełnienia dyżurów oraz nazwiska prokuratorów udzielających porad prawnych będą zamieszczone na tablicach informacyjnych  poszczególnych prokuratur.