Jeden bilet na wszystkie środki transportu? Tak ma być za trzy lata

Jutro samorządowcy z województwa pomorskiego podpiszą list intencyjny dotyczący wdrożenia na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej.

Jeden bilet

Publiczny transport zbiorowy stanowi jeden z podstawowych filarów wspierających zrównoważony rozwój regionu, w sposób znaczący wpływając na poziom społeczno – gospodarczej aktywności mieszkańców – informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik marszałka województwa pomorskiego.

– Warunkiem pełnego wykorzystania potencjału tego sektora usług jest – z jednej strony – dostarczenie podróżnym pełnej informacji na temat rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników, z drugiej – właściwa i szybka reakcja organizatorów i przewoźników na zmieniającą się sytuację popytową.

Publiczny transport

Naczelnym celem umawiających się stron będzie zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców dzięki stworzeniu systemu informacji pasażerskiej i poboru opłat komunikacyjnych integrującego poszczególne podsystemy transportu, zarządzane przez organizatorów wszystkich szczebli (województwo, powiaty i gminy).

Powyższe rozwiązanie zapewni pasażerom możliwość realizowania podróży na podstawie jednolitego, zintegrowanego biletu elektronicznego – w relacjach i przy wykorzystaniu środków transportu dowolnych przewoźników, którzy przystąpią do systemu.

Dokument podpiszą marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, a także m.in. przedstawiciele

 • Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot

Miast:

 • Gdańsk,
 • Gdynia,
 • Sopot,
 • Wejherowo,
 • Tczew,
 • Starogard Gdański,
 • Słupsk,
 • Chojnice,
 • Ustka,
 • Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej,
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście,
 • Przewozy Regionalne.