Jak śmierdzi 30 tysięcy świń? W Potęgowie protestują przeciw chlewniom

Spotkania wójta, mieszkańców i inwestora, licznie publikowane informacje, przejrzysty proces wydawania decyzji środowiskowej – w taki sposób w gminie Potęgowo przebiegają konsultacje dotyczące planowanych dużych inwestycji w hodowlę trzody chlewnej.

We wtorek 30 stycznia niemal 150 osób uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Gminy Potęgowo w Gminnym Centrum Kultury, podczas którego omawiano inwestycję planowanej modernizacji i rozbudowy chlewni w Darżynie.

– Zaprosiłem na spotkanie inwestora, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku a także dyrektora Sanepidu. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedział tylko inwestor – mówi Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. – Mieszkańcy w sposób zdecydowany wyrazili swoje obawy. Mówią, że nie chcą smrodu w naszej gminie. Zrobię wszystko, co tylko będę mógł, wszystko na co będą pozwalały mi przepisy prawa, aby takich uciążliwości u nas nie było – dodaje wójt.

Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniu mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania od inwestora, który zapewnił o swoim zrozumieniu dla zgłaszanych przez nich obaw, przedstawił planowane do wykorzystania technologie oraz deklarował rozważenie zmiany lokalizacji inwestycji. Wójt gminy przedstawił procedury, do których przeprowadzenia zobowiązany jest ustawą oraz narzędzia prawne jakimi dysponuje w postępowaniu.

Było to trzecie spotkanie zorganizowane z inicjatywy wójta dotyczące postępowania dla inwestycji w Darżynie. Według złożonego wniosku, przedsięwzięcie polegać ma na rozbudowie istniejącej chlewni do tuczu trzody chlewnej do maksymalnej obsady 1850 szt. tuczników oraz na budowie nowej chlewni na 2000 szt. tuczników.

Na początku stycznia do Urzędu Gminy w Potęgowie wpłynął kolejny wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Postępowanie dotyczy budowy budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej o obsadzie docelowej 10.000 szt. na gruntach rolnych w miejscowości Głuszynko. Także w tym przypadku, samorząd będzie intensywnie angażował w całą procedurę mieszkańców, prowadząc szeroką kampanię informacyjną.

Urząd Gminy zachęca wszystkie zainteresowane osoby do składania wniosków do prowadzonych postępowań. Z dokumentacją (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji oraz raportem) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Potęgowo, pokój nr 25, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawę prowadzi insp. ds. zamówień publicznych i ekologii. Wszelkie informacje dotyczące trwającej procedury publikowane są na tablicach ogłoszeń, w Internecie i w innych środkach przekazu.