Inwestycje zrealizowane przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku w 2019 roku

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku przesłała informację o inwestycjach realizowanych przez tą instytucję w 2019 roku.

Inwestycje BGSW w 2019 roku

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku w 2019 roku, realizuje następujące inwestycje:

1. „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynkach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku”.

Inwestycja realizowana w całości jest ze środków pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku. polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach administracyjnym i Galerii Kameralnej Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, przy ulicy Partyzantów 31A.

Dzięki realizacji inwestycji: „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynkach Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku”.

Dzięki realizacji ww. inwestycji cały budynek w tym także Galeria Kameralna, zostanie zabezpieczony pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. We wszystkich pomieszczeniach zostaną zamontowane czujki przeciwpożarowe w tym także certyfikowana centrala przeciwpożarowa, z której sygnały będą przekazywane do centrali firmy ochraniarskiej a następnie do Straży Pożarnej.

Przeprowadzenie powyższych prac budowlano-instalacyjnych przyniesie wymierne korzyści : zabezpieczy mienie i osoby przebywające w budynku pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wykonawcą prac jest firma : „Jantar” Sp Z.O.O z siedzibą w Słupsku.

Prace zostaną wykonane w okresie od lipca do sierpnia 2019 roku.

Wartość prac ogółem to kwota: 19.992,32 złotych brutto

2. „Modernizacja zabytkowej Baszty Czarownic – obiektu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, (wymiana stopnic, podestów poręczy drewnianych oraz renowacja stolarki wewnętrznej i zewnętrznej )”

Inwestycja realizowana jest ze środków finansowych pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego w Gdańsku w kwocie: 25.061,27 złotych brutto, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, w kwocie: 10.000,00 złotych brutto oraz Miasta Słupsk w kwocie: 15.135.00 złotych brutto.

Celem zadania jest troska i dbałość o dziedzictwo kulturowe, zabytkowego obiektu Baszty Czarownic z XIV w, jednego z najstarszych obiektów zabytkowych Miasta Słupska, jego stan techniczny oraz bezpieczeństwo osób zwiedzających wystawy i użytkowników.

Zakres prac remontowo-budowlanych obejmuje: wymianę zniszczonych drewnianych schodów, podestów, poręczy na wszystkich kondygnacjach wewnątrz budynku oraz renowację drewnianych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych budynku.
Przeprowadzenie tych prac zabezpieczy budynek pod względem bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie oraz wpłynie na poprawę stanu technicznego całego obiektu.

Powyższe prace zostaną wykonane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku.
Prace zostaną wykonane w okresie od lipca do września 2019 roku.

Wykonawcą prac jest firma: Usługi Ogólnobudowlane „CZAR-BUD”, z siedzibą w Damnicy.
Wartość prac ogółem to kwota: 50.196,27 złotych brutto.

3. ”Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w zabytkowej Baszcie Czarownic w Słupsku – obiekcie Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku”.

Inwestycja realizowana jest dzięki środkom finansowym pochodzących z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku w kwocie : 10.250,00 złotych oraz Miasta Słupsk w kwocie : 15.135.00 złotych brutto.

Celem zadania jest troska i dbałość o dziedzictwo kulturowe, zabytkowego obiektu Baszty Czarownic z XIV w, jednego z najstarszych obiektów zabytkowych Miasta Słupska, jego stan techniczny oraz bezpieczeństwo osób zwiedzających wystawy i użytkowników.

Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmuje: wymianę zniszczonych przestarzałej ponad 40 letniej instalacji centralnego ogrzewania w tym grzejników c.o. na nowe z głowicami termostatycznymi, dzięki którym będzie możliwość regulowania dostarczanej energii cieplnej do całego budynku.

Realizacja tych prac wpłynie na poprawę energetyczna całego obiektu, a także w korzystnym stopniu wpłynie prowadzenie działalności merytorycznej i edukacyjnej w obiekcie.

Powyższe prace zostaną wykonane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, Delegatura w Słupsku.
Wykonawcą prac jest firma : Zakład Instalatorstwa Sanitarnego INSTON z siedzibą w Słupsku.

Prace zostaną wykonane w okresie od lipca do września 2019 roku.

Wartość prac ogółem to kwota: 25.340,00 złotych brutto.

Wysokość dotacji otrzymanych ogółem na wszystkie inwestycje realizowane w budynkach BGSW w Słupsku
wynoszą:
1. Samorząd Województwa Pomorskiego 57.400,00 złotych brutto (w tym na remont budynku Baszty
Czarownic w Słupsku: 37.407,68 złotych brutto),
2. Urząd Ochrony Zabytów w Gdańsku – na remont budynku Baszty Czarownic w Słupsku – 10.000,00 zł. brutto.
3. Miasto Słupsk – na remont budynku Baszty Czarownic w Słupsku – 30.270,00 złotych brutto.

W 2019 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, dzięki otrzymanej dotacji z Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku, w wysokości ponad 150.000,00 złotych brutto, zakupi nowy środek transportu do przewozu wystaw i osób.