Interwencja Senatora Kazimierza Kleiny w sprawie projektu likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku

Senator RP Pan Kazimierz Kleina wystosował dzisiaj pismo do Premiera Rządu Mateusza Morawickiego w sprawie projektu likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.

Poniżej cytujemy treść pisma.

Interwencja Senatora Kazimierza Kleiny

Słupsk, 15 listopada 2019 r.

SENATOR
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kazimierz Kleina

Szanowny Pan Premier
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny panie Premierze
W dniu 13 listopada br. wszyscy zostaliśmy zaskoczeni projektem
rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku. Pan Minister zakłada likwidację tej ważnej jednostki administracji morskiej z dniem I stycznia 2020 roku. Jeszcze miesiąc temu w trakcie kampanii wyborczej Pan Premier, a także ministrowiei kandydaci na posłów zapewniali, że takie miasta jak Słupsk będą wzmacniane pod kątem administracyjnym po to, aby mogły odgrywać większą i bardziej znaczącą rolę. Pan Prezes Kaczyński na spotkaniu w Słupsku wspominał o wykluczeniu komunikacyjnym Pomorza środkowego, dając gwarancję, że w obecnej kadencji parlamentu zatrzymana zostanie degradacja takich regionów jak Ziemia Słupska.

Reklama - Podnośnik koszowy w SłupskuPodnośnik koszowy Słupsk

Miejscowy urząd morski funkcjonuje już ponad 60 lat. Jednostka administruje ponad 170 km polskiego wybrzeża, zajmując się ochroną brzegu morskiego i modernizacją małych portów. Obecnie przygotowuje się do dużego projektu modernizacji portu w Ustce. Ma oddaną i wierną kadrę pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach. Zniszczenie tego wszystkiego nie jest sposobem na rozwój Pomorza Środkowego. Dzisiaj zamiast przenosić zgodnie z kampanijną obietnicą administrację do mniejszych miejscowości, likwiduje się tą istniejącą. Urząd Morski w Słupsku to ok. 400 pracowników (w tym centrala w Słupsku to ok. 100 osób). Jego nagła likwidacja to problemy egzystencjalne dla wielu rodzin związanych z tym miejscem. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że Urzędy Morskie w Szczecinie i Gdyni mają inną specyfikę niż nasza jednostka. Operują one głównie w obrębie dużych zespołów portowych (Szczecin-Świnoujście i Gdańsk-Gdynia). Urząd Morski w Gdyni realizuje także przekop Mierzei Wiślanej. To ogromny i angażujący projekt. Boimy się, Że włączenie słupskiego urzędu morskiego do Szczecina i Gdyni doprowadzi do zaniechania realizacji różnych projektów między Dźwirzynem a Łebą. Jeżeli Pan Premier uważa, że kierownictwo Urzędu Morskiego w Słupsku jest słabe i nie radzi sobie z rozwiązywaniem różnych problemów, to bardziej zasadna byłaby wymiana dyrektorów, a nie likwidacja całego organu.

W związku z tym raz jeszcze zwracam się z prośbą do pana Premiera, aby wstrzymał tę nieprzemyślaną decyzję, która wywołała ogromne rozgoryczenie wśród wszystkich pracowników miejscowego urzędu i mieszkańców całego regionu słupskiego. Nie spotkałem ani jednej osoby, a rozmawiałem z wieloma, która uznałaby rozporządzenie o likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku za słuszne.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Kleina

Do wiadomości:
Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Piotr Müller, poseł na Sejm RP

Reklama