Interwencja Senatora Kazimierza Kleiny w sprawie projektu likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku

Senator RP Pan Kazimierz Kleina wystosował dzisiaj pismo do Premiera Rządu Mateusza Morawickiego w sprawie projektu likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.

Poniżej cytujemy treść pisma.

Interwencja Senatora Kazimierza Kleiny

Słupsk, 15 listopada 2019 r.

SENATOR
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kazimierz Kleina

Szanowny Pan Premier
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Szanowny panie Premierze
W dniu 13 listopada br. wszyscy zostaliśmy zaskoczeni projektem
rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku. Pan Minister zakłada likwidację tej ważnej jednostki administracji morskiej z dniem I stycznia 2020 roku. Jeszcze miesiąc temu w trakcie kampanii wyborczej Pan Premier, a także ministrowiei kandydaci na posłów zapewniali, że takie miasta jak Słupsk będą wzmacniane pod kątem administracyjnym po to, aby mogły odgrywać większą i bardziej znaczącą rolę. Pan Prezes Kaczyński na spotkaniu w Słupsku wspominał o wykluczeniu komunikacyjnym Pomorza środkowego, dając gwarancję, że w obecnej kadencji parlamentu zatrzymana zostanie degradacja takich regionów jak Ziemia Słupska.

Miejscowy urząd morski funkcjonuje już ponad 60 lat. Jednostka administruje ponad 170 km polskiego wybrzeża, zajmując się ochroną brzegu morskiego i modernizacją małych portów. Obecnie przygotowuje się do dużego projektu modernizacji portu w Ustce. Ma oddaną i wierną kadrę pracowników o bardzo wysokich kwalifikacjach. Zniszczenie tego wszystkiego nie jest sposobem na rozwój Pomorza Środkowego. Dzisiaj zamiast przenosić zgodnie z kampanijną obietnicą administrację do mniejszych miejscowości, likwiduje się tą istniejącą. Urząd Morski w Słupsku to ok. 400 pracowników (w tym centrala w Słupsku to ok. 100 osób). Jego nagła likwidacja to problemy egzystencjalne dla wielu rodzin związanych z tym miejscem. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że Urzędy Morskie w Szczecinie i Gdyni mają inną specyfikę niż nasza jednostka. Operują one głównie w obrębie dużych zespołów portowych (Szczecin-Świnoujście i Gdańsk-Gdynia). Urząd Morski w Gdyni realizuje także przekop Mierzei Wiślanej. To ogromny i angażujący projekt. Boimy się, Że włączenie słupskiego urzędu morskiego do Szczecina i Gdyni doprowadzi do zaniechania realizacji różnych projektów między Dźwirzynem a Łebą. Jeżeli Pan Premier uważa, że kierownictwo Urzędu Morskiego w Słupsku jest słabe i nie radzi sobie z rozwiązywaniem różnych problemów, to bardziej zasadna byłaby wymiana dyrektorów, a nie likwidacja całego organu.

W związku z tym raz jeszcze zwracam się z prośbą do pana Premiera, aby wstrzymał tę nieprzemyślaną decyzję, która wywołała ogromne rozgoryczenie wśród wszystkich pracowników miejscowego urzędu i mieszkańców całego regionu słupskiego. Nie spotkałem ani jednej osoby, a rozmawiałem z wieloma, która uznałaby rozporządzenie o likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku za słuszne.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Kleina

Do wiadomości:
Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Piotr Müller, poseł na Sejm RP