II LO została uznana za najlepszą w mieście szkołę kształcącą olimpijczyków

II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, jako jedyna szkoła w mieście, znalazło się  w Rankingu „Szkoły Kompetencji Przyszłości”, który przygotowany został przez Fundację Social Wolves wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita”, pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

II LO została uznana za najlepszą

Ranking  uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach, spośród 1065 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2014/15.

W klasyfikacji tej, pod uwagę wzięte zostały dwa kryteria:
1. Autorzy projektów – liczba uczniów szkoły, którzy ukończyli swój projekt społeczny, tj. zostali Finalistami olimpiady  „Zwolnieni z Teorii”, odniesiona do liczby uczniów w szkole
2. Jakość projektów – średnia liczba punktów zespołu z danej szkoły, zdobytych podczas realizacji projektu społecznego w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”. Zespoły zdobywały punkty m.in. za liczbę beneficjentów projektu, ambitne i profesjonalne planowanie, pozyskanie partnerów i finansowania, czy uzyskaną liczbę wzmianek medialnych o inicjatywie.

– Wyniki w obydwu kryteriach, a także końcowy wynik każdej szkoły, zostały przedstawione w skali, w której rezultat 100 procent przyporządkowano szkole o najlepszym wyniku, a rezultaty kolejnych szkół odzwierciedlają stosunek uzyskanych wyników do najlepszego wyniku – informuje Agnieszka Trojanowicz, sekretarz II LO w Słupsku. – Na końcowy rezultat szkoły złożyły się rezultaty szkoły w obu kryteriach o jednakowej wadze 50%. Ranking sporządzono na podstawie danych Social Wolves o wynikach olimpiady „Zwolnieni z Teorii” oraz danych Systemu Informacji Oświatowej.