II Liceum Ogólnokształcące mocne w nauki ścisłe

II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka) na 150 miejscu.

Ranking przygotowany i publikowany przez pismo „Perspektywy” ujął te obszary kształcenia, przez które wiedzie najkrótsza droga do kariery w nauce i technice.

– Lokując się w rankingu II Liceum udowodniło, że budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka jest uzasadnione i przynosi korzyści, chociażby jako inspiracja do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych- mówi Agnieszka Trojanowicz, sekretarz szkoły.

Autorom rankingu zależało, aby wskazać szkoły, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi.

Metodologia Rankingu STEM 2016 uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. Ranking został oparty na trzech kryteriach:

wynikach matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka (50%);

wynikach matury obowiązkowej z matematyki (25%);

sukcesach szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM (25%).

Łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce.