Góra pieniędzy do wzięcia ze słupskiego pośredniaka

Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała podział środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu jakimi w 2016  roku będzie dysponował Powiatowy Urząd Pracy. W tym roku na starcie słupski urząd pracy pozyskał 19,5 mln zł.

Góra pieniędzy do wzięcia ze słupskiego pośredniaka

Środki te zostały podzielone na wszystkie formy, a najważniejsze z nich to:
· dotacje na otwarcie działalności
· dotacje dla pracodawców na nowe miejsca pracy
· staże
· szkolenia dla bezrobotnych
· roboty publiczne
· prace interwencyjne
· bony na zasiedlenie
· bony szkoleniowe
· bony stażowe
· bony zatrudnieniowe

– Jest też Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznaczony na podwyższanie kwalifikacji osób zatrudnionych 730 tys zł i nowa forma która weszła w tym roku aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia polegająca na tym, że za zatrudnioną przez pracodawcę osobę do 30 roku życia urząd pracy refunduje koszt zatrudnienia czyli wynagrodzenie i składki ZUS przez okres 12 miesięcy, pracodawca po zakończeniu umowy musi zatrudnić taką osobę na okres minimum kolejnych 12 miesięcy – mówi Marcin Horbowy z Powiatowego Urzędy Pracy w Słupsku. – Na ten cel pozyskaliśmy kwotę 3 mln 484 600 zł.

Zachęcamy osoby zarejestrowane w urzędzie do składania wniosków na poszczególne formy aktywizacji. Wnioski są do pobrania w pokoju nr 4 przy ul.Fabrycznej 1 lub z naszej strony internetowej www.slupsk.pup.info.pl.
Informacje na temat realizowanych przez urząd działań dostępne będą także na stronie facebookowej  urzędu pracy.