Gminy z regionu słupskiego walczą o remont drogi 21

Sześć samorządów podpisało dziś umowę dotyczącą opracowania koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21. Samorządowcy za własne pieniądze przygotują plan przebudowy drogi, aby później wymóc na Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad remont odcinka od Kobylnicy do Ustki.

Gminy z regionu słupskiego walczą o remont drogi 21

Porozumienie zawarli przedstawiciele gminy Słupsk, miasta Słupsk, gminy Ustka, miasta Ustka, gminy Kobylnica i Starostwa Powiatowego w Słupsku. Dzięki porozumieniu powstanie koncepcja gruntowej przebudowy jezdni wraz z budową ścieżki rowerowej ze Słupska do Ustki.

Pierwsze decyzje w sprawie przebudowy drogi krajowej 21 decyzje zapadły już w roku 2008, kiedy to radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, zgodzili się na zmianę kwalifikacji fragmentu drogi wojewódzkiej nr 210 Ustka – Słupsk na drogę krajową. Zmiana ta miała pozwolić na szybką modernizację tego odcinka z budżetu państwa, co między innymi obiecano mieszkańcom regionu w ramach rekompensaty za budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

Ponieważ od kilku lat niewiele uczyniono w tym kierunku, samorządy wzięły sprawy w swoje ręce, stąd podpisanie dzisiejszej umowy. – Dzięki temu, będziemy gotowi, z kompletną dokumentacją jeśli zapadną konkretne decyzje odnośnie przebudowy trasy 21 – mówi wójt gminy Słupsk Barbara Dykier.

Szacowane koszty opracowania koncepcji to około 560 tys. zł w tym 60 tys. zł stanowić będą koszty map do celów projektowych a 500.000,00 zł stanowią szacunkowe koszty opracowania koncepcji oraz decyzji środowiskowej.
W rozbiciu na poszczególne samorządy koszty kształtują się następująco:
Gmina Kobylnica – 2,15 km – 55.000,00 zł,
Miasto Słupsk – 2,10 km – 55.000,00 zł,
Gmina Ustka – 5,04 km – 26% – 130.000,00 zł,
Miasto Ustka – 3,60 km – 19% – 95.000,00 zł,
Gmina Słupsk – 6,60 km – 33% – 165.000,00 zł
Powiat Słupski – w wysokości 60.000,00 zł – z przeznaczeniem na koszty opracowania map do celów projektowych.