Gminy z regionu słupskiego walczą o remont drogi 21

7

Sześć samorządów podpisało dziś umowę dotyczącą opracowania koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21. Samorządowcy za własne pieniądze przygotują plan przebudowy drogi, aby później wymóc na Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad remont odcinka od Kobylnicy do Ustki.

Gminy z regionu słupskiego walczą o remont drogi 21

Porozumienie zawarli przedstawiciele gminy Słupsk, miasta Słupsk, gminy Ustka, miasta Ustka, gminy Kobylnica i Starostwa Powiatowego w Słupsku. Dzięki porozumieniu powstanie koncepcja gruntowej przebudowy jezdni wraz z budową ścieżki rowerowej ze Słupska do Ustki.

Pierwsze decyzje w sprawie przebudowy drogi krajowej 21 decyzje zapadły już w roku 2008, kiedy to radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, zgodzili się na zmianę kwalifikacji fragmentu drogi wojewódzkiej nr 210 Ustka – Słupsk na drogę krajową. Zmiana ta miała pozwolić na szybką modernizację tego odcinka z budżetu państwa, co między innymi obiecano mieszkańcom regionu w ramach rekompensaty za budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie.

Ponieważ od kilku lat niewiele uczyniono w tym kierunku, samorządy wzięły sprawy w swoje ręce, stąd podpisanie dzisiejszej umowy. – Dzięki temu, będziemy gotowi, z kompletną dokumentacją jeśli zapadną konkretne decyzje odnośnie przebudowy trasy 21 – mówi wójt gminy Słupsk Barbara Dykier.

Szacowane koszty opracowania koncepcji to około 560 tys. zł w tym 60 tys. zł stanowić będą koszty map do celów projektowych a 500.000,00 zł stanowią szacunkowe koszty opracowania koncepcji oraz decyzji środowiskowej.
W rozbiciu na poszczególne samorządy koszty kształtują się następująco:
Gmina Kobylnica – 2,15 km – 55.000,00 zł,
Miasto Słupsk – 2,10 km – 55.000,00 zł,
Gmina Ustka – 5,04 km – 26% – 130.000,00 zł,
Miasto Ustka – 3,60 km – 19% – 95.000,00 zł,
Gmina Słupsk – 6,60 km – 33% – 165.000,00 zł
Powiat Słupski – w wysokości 60.000,00 zł – z przeznaczeniem na koszty opracowania map do celów projektowych.