Gmina Kobylnica odkrywa swoją historię

W połowie przyszłego roku do internetu i na półki bibliotek trafi monografia gminy Kobylnica. Będzie to prawdziwe kompendium wiedzy o dziejach, wydarzeniach i historii tego regionu. Obejmie okres od IX do XXI wieku. Kilkusetstronicowa publikacja to efekt ponad dziesięciu lat pracy, badań i wywiadów z wieloma osobami.

– Dziesięć lat temu pomyślałem nad przygotowaniem monografii gminy Kobylnica. Byłem zainteresowany tym, by zachować pamięć o osobach, które tworzyły Gminę. Początkowo zastanawiałem się nad przygotowaniem publikacji, która miałaby obejmować okres powojenny do współczesności. Później doszedłem do wniosku, że warto sięgnąć głębiej – wyjaśnia Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica.

Gmina Kobylnica odkrywa swoją historię

Publikacja powstaje na podstawie informacji i dokumentów zgromadzonych w archiwach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych, ale też zbiorów z archiwów państwowych i diecezjalnych. Sprawy związane z zawartością monografii powierzono Eugeniuszowi Wiązowskiemu, który brakujące informacje zbierał wśród samych mieszkańców. W zespole, który pracuje nad tworzeniem publikacji, są też pracownicy gminy i jednostek podległych

Już wstępna wersja publikacji pozwala stwierdzić, że będzie to niezwykle cenne źródło informacji o tych terenach. Na blisko sześciuset stronach znajdą się fakty i wydarzenia związane już z czasami średniowiecza. Kolejny rozdział będzie poświęcony historycznemu rysowi każdej z miejscowości,  która leży na terenie gminy Kobylnica. Zawarte zostaną również szczegółowe opisy dotyczące kultury materialnej, a więc pałaców, dworków czy parków, ale też niematerialnej. Ważnym elementem publikacji będzie rozdział poświęcony mieszkańcom i zmianom terytorialnym. Ciekawostką może być fakt, że w monografii będzie można zobaczyć archiwalne rękopisy, dokumenty i zaświadczenia.
Kilka tygodni temu Gmina Kobylnica, z inicjatywy wójta i dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Promocji, zdecydowała się zaangażować w prace nad publikacją historyków z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

– Naukowcy zajmą się przede wszystkim sprawdzeniem faktów historycznych. Jestem już po rozmowie z Rektorem. Według naszych ustaleń umowa między Gminą a Akademią zostanie zawarta w połowie listopada – dodaje Leszek Kuliński.

Prace nad publikacją pod tytułem „Od średniowiecza do współczesnej Gminy Kobylnica” zakończą się w przyszłym roku.