Gmina Kępice wzmacnia swoje otoczenie

Jesień przyniesie dobre zmiany w gminie Kępice! Dzięki wsparciu z programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, lokalna społeczność z Przytocka już niedługo będzie korzystać z miniskateparku.

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych bierze udział w organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dobrosąsiedzkim programie granatowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Wśród laureatów jego trzeciej edycji znalazła się gmina Kępice. Dzięki wsparciu PSE w Przytocku pojawi się miniskatepark. Dodatkowo po terenie skateparku w łatwy sposób będą mogły poruszać się osoby z niepełnosprawnościami.

Tegoroczna edycja programu jest wyjątkowa – organizujemy ją na terenie 140 gmin i powiatów z całego kraju! Za nami dwie tury rekrutacji, do których zgłosiło się rekordowo dużo uczestników. Otrzymaliśmy 300 zgłoszeń, w których lokalne społeczności prezentowały swoje pomysły wzmacniające aktywność fizyczną, bezpieczeństwo, edukację, wspólną przestrzeń publiczną, środowisko naturalne lub zdrowie – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. – Nasze granty to impuls do wprowadzenia dobrych, zmian społecznych. Przekazywanie tej iskry daje ogromną satysfakcję, tym bardziej, że proponowane projekty są coraz ciekawsze i odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców – dodaje.

Z efektów programu „WzMOCnij swoje otoczenie” korzystają niemal wszystkie grupy społeczne. Wśród nagrodzonych podmiotów nie brakuje ochotniczych straży pożarnych, szkół podstawowych, przedszkoli, ośrodków sportu oraz pomocy społecznej. Program rozszerza także swój zasięg terytorialny – dzięki wsparciu PSE zrealizowano projekty w województwach mazowieckim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. – Wspierając oddolne inicjatywy społeczne możemy wzmacniać gminy kompleksowo i przyczyniać się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców – informuje Olgierd Żyromski z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE.

O nagrodzonych projektach, etapach realizacji i efektach, które przynoszą, przeczytać można na stronie programu www.wzmocnijotoczenie.pl

Wzmocnij swoje otoczenie
Wzmocnij swoje otoczenie