Gimnazjaliści ze Słupska w projekcie Polskiej Akademii Nauk – ERIS

Uczniowie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Słupsku biorą udział w testowaniu nowego projektu Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk – „ERIS” – w ramach programu Erasmus +.

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z trzech krajów partnerskich: Polski, Rumunii i Francji.

Uczniowie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Słupsku

Uczniowie klasy pierwszej i drugiej Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Słupsku testują nowy projekt Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk – „ERIS” – w ramach programu Erasmus +.

Oprócz zajęć online uczniowie ze Słupska mieli okazję porozmawiać z naukowcami z PAN, zapoznać się z ich pracą oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu geografii.

W ramach projektu uczniowie SMS w Słupsku uczestniczyli w czterech lekcjach testowych tematycznie związanych z pomiarami meteorologicznymi w Arktyce, promieniowaniem ultrafioletowym, trzęsieniem Ziemi oraz lodowcami.  

Koordynatorem projektu w słupskiej szkole sportowej jest pani Wioletta Kowalewska, nauczyciel geografii.

ERIS

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz podjęciem kariery naukowej poprzez opracowanie, pilotażowe wdrożenie i upowszechnienie pakietów edukacyjnych i materiałów metodycznych pozwalających na wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce szkolnej w 3 krajach europejskich: Polski, Rumunii i Francji.

W projekcie wezmą udział nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i uczniowie z co najmniej 30 szkół: 5 gimnazjów i 5 szkół ponadgimnazjalnych z każdego kraju partnerskiego.

Uczestnictwo w projekcie daje wiele możliwości. Uczniowie i nauczyciele będą mieli. możliwość m.in. korzystania z opracowanych pakietów edukacyjnych, oraz będą brać udział w transmisjach lekcji online prowadzonych przez naukowców. Takie wirtualne spotkania z pracownikami naukowymi pozwolą przybliżyć specyfikę pracy naukowej oraz zachęcą młodzież do prowadzenia pomiarów i badań w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych – mówi Wioletta Kowalewska, nauczyciel geografii w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Słupsku.