Fotografują jak profesjonaliści. Sukces młodych słupszczan

Fotografują jak profesjonaliści. Młodzież, ucząca się fotografowania pod okiem instruktor Jadwigi Girsy-Zimnej w Pracowni Fotografii Cyfrowej i Analogowej SOK, odniosła kolejne sukcesy w ogólnopolskich konkursach fotograficznych.

Fotografują jak profesjonaliści

W konkursie „W obiektywie – ptaki Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego”, organizowanym przez Słowiński Park Narodowy pierwszą nagrodę otrzymał Grzegorz Boroszko, a drugie miejsce przypadło Idze Iao.

fot. Elżbieta Boroszko - Boso do nieba fot. Elżbieta Boroszko - Domki dla lalek fot. Elżbieta Boroszko - Rodzina fot. Elżbieta Boroszko - Śniadanie na trawie fot. Elżbieta Boroszko - Turysta fot. Grzegorz Boroszko - Chwila fot. Grzegorz Boroszko - Obserwator fot. Grzegorz Boroszko - Opiekun fot. Grzegorz Boroszko - Skok fot. Grzegorz Boroszko - Wewnętrzny spokój fot. Grzegorz Boroszko - Zabawa fot.1 Iga Lao fot.2 Iga Lao fot.3 Iga Lao

Natomiast w konkursie “Wakacje w obiektywie”, przygotowanym przez Gdańskie Gimnazjum “Lingwista” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył ponownie Grzegorz Boroszko, a w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła Elżbieta Boroszko.

Konkurs fotograficzny – „W obiektywie – ptaki Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego”

Konkurs fotograficzny organizowany przez Słowiński Park Narodowy realizowany jest w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.

Celem konkursu jest Uwrażliwienie na piękno przyrody, na potrzebę ochrony Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego, ponadto kształtowanie świadomości ekologicznej, budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze oraz troski o jego zachowanie.

Konkurs fotograficzny – „Wakacje w obiektywie”

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów, studentów i nauczycieli zajmujących się amatorsko fotografią.

Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość, wrażliwością, oryginalnością ujęcia tematu, inwencją twórczą.