Ferie w Gminie Słupsk

Ponad dwustu uczestników z terenu Gminy Słupsk bierze udział w zajęciach, które zostały zorganizowane w 11 Centrach Aktywności Lokalnej (świetlicach wiejskich) podczas tegorocznych ferii zimowych.

Są to w znacznej większości wychowankowie szkół podstawowych, które działają w Gminie Słupsk. Uczestnicy półkolonii spędzają czas nie tylko w Centrach Aktywności, ale także na różnych wyjazdach. W tym m.in. na Lodowisko i do Parku Wodnego w Redzikowie, Wioski Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim czy do Torunia, Gdańska i Koszalina (Fabryka Czekolady).

Ferie w Gminie Słupsk w większości są finansowane z budżetu Gminnej Komisji Profilaktyki Antyalkoholowej przy częściowej odpłatności rodziców. Z zajęć jest zadowolona większość rodziców, którzy z powodów zawodowych i rodzinnych nie jest w stanie wyjechać ze swoimi dziećmi na zimowiska poza swoje miejsce zamieszkania.

Najwięcej propozycji dla uczniów na spędzenie czasu wolnego ma Lądowisko Kultury, które jest organizatorem „Kreatywnego Feriowiska” oraz Centrum Kultury w Głobinie, gdzie odbywa się „Artystyczne Poddasze”. Te działania cieszą się niezmiennie dużą popularnością.