Dziś zakończono rewolucję w ratuszu. Skorzystają mieszkańcy

W słupskim ratuszu zakończono prace nad unowocześnieniem obsługi mieszkańców
w ratuszu.Głównym celem stworzenia Centrum Obsługi Mieszkańców było zgromadzenie w jednym miejscu usług, z których najczęściej korzystają mieszkańcy.

 

 

 

– Osiągnęliśmy to poprzez skumulowanie znacznej ich części nie tylko w jednym wydziale, ale także w jednej przestrzeni -informuje Monika Węgrzyn ze słupskiego ratusza. –  Centrum Obsługi Mieszkańca przejęło część obowiązków Wydziałów Komunikacji i Transportu, Spraw Obywatelskich oraz Współpracy z Biznesem i obsługuje: sprawy obywatelskie (meldunki, dowody osobiste), sprawy komunikacyjne (rejestracja pojazdów, ewidencja kierowców),rejestrację działalności gospodarczej, wybory, referenda.

 

 

 

Urzędnicy słupskiego magistratu zaznaczają się także, że udało się wprowadzić standaryzację procesu obsługi mieszkańców
i  stworzyć przyjazną dla słupszczan przestrzeń. Stworzenie COM-u przyniosło szereg udogodnień – otworzyliśmy pokój dla rodzica z dzieckiem, wprowadziliśmy standaryzację materiałów informacyjnych, do dyspozycji rodziców z dziećmi otworzyliśmy także kącik dla dzieci, wprowadziliśmy nowoczesny system kolejkowy, możliwość umawiania kolejki przez Internet oraz terminale płatnicze w referatach komunikacyjnych.

 

 

 

 

– Dużą wagę przyłożyliśmy również do tego, aby COM był jak najbardziej przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego też wprowadziliśmy wyświetlacze z wyraźnym oznakowaniem i wywoływaczem dźwiękowym w systemie kolejkowym, możliwość skorzystania z usługi tłumacza przysięgłego języka migowego oraz alternatywnie z systemu „migam” – zaznacza M. Węgrzyn.

 

 

 

Dodatkowo skorygowane zostały progi podłogowe oraz obniżone zostały lady w taki sposób, aby osoby na wózkach inwalidzkich mogły swobodnie do nich podjechać.