Dziś otwarcie Oddział Transplantacji Szpiku w Słupsku

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku powstał Oddział Transplantacji Szpiku. Na uroczyste otwarcie, w którym wezmą udział marszałkowie Mieczysław Struk i Paweł Orłowsk dzisiaj o godz. 11.30.

 

Powierzchnię na Oddział Transplantacji Szpiku wydzielono z powierzchni Oddziału Hematologicznego znajdującego się na II piętrze Budynku D. Nowy oddział to 27 pomieszczeń w tym izolatki, sale jedno i dwuosobowe z węzłami sanitarnymi, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski i  punkt pielęgniarski.

 

W ramach przeprowadzonych robót budowlanych zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń. Wymieniono stolarkę drzwiową oraz okienną na witryny. Wykonano instalacje wodne i kanalizacyjne oraz zamontowano centralę klimatyzacyjną. Zmodernizowano też instalacje elektryczne oraz teletechniczne.

 

Oddział wyposażony został w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną: łóżka elektryczne z wagą oraz materacami przeciwodleżynowymi, szafki przyłóżkowe, pompy strzykawkowe i objętościowe, centralę do podłączenia kardiomonitorów oraz dodatkowe moduły do posiadanych kardiomonitorów (do pomiaru RR, OCŻ metodą inwazyjną).

 

Powstanie oddziału transplantacji szpiku jest naturalną konsekwencją rozwoju hematologii i pracy oddziału hematologicznego. Oddział Hematologii od 18 lat prowadzi diagnostykę i leczenie wszystkich schorzeń hematologicznych, zaś przygotowani w ten sposób chorzy kierowani są do przeszczepu szpiku do UCK w Gdańsku. Na nowym oddziale leczeni będą chorzy, którzy przygotowywani będą do procedur przeszczepowych.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 704 436,84 zł. Finansowanie inwestycji zrealizowano przy znacznym wsparciu instytucji samorządowych, w tym również Samorządu Województwa Pomorskiego.