Dzięki wspólnym zakupom zaoszczędzili 200 tys. złotych

Polepszenie sytuacji finansowej miasta jest zadaniem trudnym, dlatego jednym ze sposobów na ratowanie budżetu ma być minimalizowanie wydatków bieżących i codziennych. Rozwiązaniem tego problemu jest tworzenie grup zakupowych.
Pomysł ten jest, póki co, wdrażany, niemniej jednak jego efekty są widoczne.

Zaoszczędzili 200 tys. złotych

Za pomocą grup zakupowych można nabywać na przykład materiały biurowe, czy usługi ubezpieczeniowe. -W tym roku udało się zmniejszyć wydatki na materiały bieżące niezbędne w pracy administracyjnej o 200 tysięcy złotych. W przyszłym roku planujemy w ten sposób zaoszczędzić milion złotych. – informuje Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wiceprezydent Słupska.

Grupy zakupowe to popularne rozwiązanie na południu Polski. Docelowo, władze Słupska chciałyby objąć grupą zakupową nie tylko jednostki miejskie, ale również spółki miejskie.

Grupa zakupowa

Grupa zakupowa (ang. group purchasing organization – GPO) – jest to zrzeszenie podmiotów, które agregują swój popyt lub dokonują zakupu za pośrednictwem jednego przedsiębiorstwa, w celu osiągnięcia efektu skali, silniejszej pozycji w negocjacjach z dostawcami oraz uzyskania lepszych warunków handlowych. Funkcjonowanie grupy zakupowej oparte jest na mechanizmie uzyskiwania lepszych cen, przy większych wolumenach, gdyż wspólne zakupy dają możliwość, wywierania mocniejszego wpływu na dostawców. Pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwa nie posiadają wystarczającej siły, żeby móc stać się bardziej konkurencyjnymi, w stosunku do dużych korporacji, wykorzystujących efekt skali.

Ekonomiczne uzasadnienie funkcjonowania grup zakupowych

Działanie grup zakupowych jest uzasadnione ekonomicznie, gdy po stronie podaży (sprzedaży) funkcjonuje kilka lub kilkanaście dominujących podmiotów, natomiast po stronie popytu (zakupów) istnieje duże rozdrobnienie. Typowym przykładem jest rynek energii elektrycznej, gazu ziemnego, paliw, transportu kolejowego, usług kurierskich, usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i GSM, materiałów biurowych, środków czystości, biletów lotniczych, środków do produkcji, wyrobów farmaceutycznych, materiałów budowlanych.