Działania słupskiego szpitala docenione

Trzecie miejsce w konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości Inspiracje 2020 zdobył Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku. Nagrodę przyznano za program rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów, którzy przeszli zachorowanie na Covid – 19.

Słupski szpital otrzymał nagrodę w kategorii „Nowatorskie produkty i e-usługi poprawiające jakość życia i zdrowia”, do której zgłosił kandydaturę projektu „Dzienna rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów z przebytym Covid – 19/zespołem LONG COVID z współtowarzyszącą chorobą układu sercowo-naczyniowego lub po ostrym incydencie sercowo-naczyniowym lub neurologicznym.”

Dr Damian Sendrowski
Dr Damian Sendrowski

Należy zaznaczyć, iż Oddział Kardiologiczny i Rehabilitacji Kardiologicznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego im. Janusza Korczaka w Słupsku od maja 2019 roku realizuje Program: „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Rehabilitacja kardiologiczna

Obecnie do Programu włączamy w większości pacjentów z tzw. zespołem LONG COVID. Zespół LONG COVID określa niekorzystny zespół licznych objawów u ozdrowieńców dramatycznie obniżający jakość życia i możliwości szybkiego powrotu do normalnej aktywności- również zawodowej – mówi Damian Sendrowski, koordynator Oddziału Kardiologicznego i Rehabilitacji Kardiologicznej słupskiego szpitala. – Kaszel, duszność, osłabienie tolerancji wysiłku, nawracające bóle głowy, zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej, bóle mięśniowo-stawowe, depresja, utrata lub zmiana smaku i węchu, dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz problemy z uwagą, pamięcią i skupieniem – to najczęstsze dolegliwości na jakie skarżą się pacjenci z przebytym COVID-19. Ponieważ większość podawanych objawów i chorób wtórnych do przebytego COVID-19 (ostre epizody kardiologiczne, neurologiczne, choroby zakrzepowo-zatorowej, naczyniowe) mieszczą się w pierwotnych kryteriach włączenia do Programu: „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” mogliśmy od razu zaproponować dla pacjentów post-COVID pomoc w powrocie do zdrowia i aktywności zawodowej. Jednym ze sposobów poprawy dla tych pacjentów jest udział w programach rehabilitacji – dodaje ordynator.

W konkursie Szpital Przyszłości Inspiracje 2020 słupski szpital był także finalistą w kategorii „Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego” za organizację akcji pomocy wolontariuszy dla pacjentów szpitala w Słupsku w okresie pandemii Covid – 19.

Bezpieczny Szpital Przyszłości Inspiracje 2020
Bezpieczny Szpital Przyszłości Inspiracje 2020

Wyróżnienia i nagrody, jakie nasz szpital otrzymuje w konkursach, są wynikiem sumiennej pracy całego zespołu i wszystkich pracowników – mówi Andrzej Sapiński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w nagrodzony projekt. Życzę wszystkim prowadzącym projekt, aby ta nagroda dała im energie do dalszej pracy dla zdrowia pacjentów.

Damian Sendrowski, koordynator oddziału kardiologicznego słupskiego szpitala (z lewej) odbiera nagrodę w konkursie Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020.

Fotografie: Idea Trade

Nagrody dla szpitali przyszłości

W czwartek 30 września 2021 roku, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji Warszawie, wręczono nagrody Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020. Konkurs promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników szpitali. Organizatorem Konkursu Inspiracje jest firma Idea Trade, koordynator Koalicji Bezpieczny Szpital Przyszłości. Przewodniczącym kapituły oraz patronem honorowym jest dr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Patronat honorowy nad Inspiracjami 2020 objęli również p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Juszczyk.

Nagrody Inspiracje są elementem programu „Bezpieczny Szpital Przyszłości”, prowadzonego przez Idea Trade od 2015 roku. To program edukacyjny kierowany do osób zarządzających szpitalami i odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w swoich placówkach.

Projekty oceniane są przez 30-osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce oraz zwycięzców w latach poprzednich. W jej skład wchodzą też zwycięzcy poprzednich edycji.