Dwie nagrody dla CIO w Słupsku

Nagrodę specjalną Rzecznika Praw Człowieka i nagrodę Bursztynowego Katamaranu otrzymało słupskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich. W Europejskim Centrum Solidarności odbyła się XXI Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, podczas której rozdano nagrody organizacjom pozarządowym z województwa pomorskiego jako docenienie ich działalności.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka, przyznając wyróżnienia za działalność w mijającym roku, bierze pod uwagę następujące kategorie: pomoc społeczna, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, kultura, społeczeństwo obywatelskie, edukacja i współpraca międzynarodowa.

Dwie nagrody dla CIO w Słupsku

W tym roku nagroda specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich trafiła do zespołu Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska za szczególne osiągnięcia w dziedzinie budowania społeczeństwa obywatelskiego.

CIO jako jedyna organizacja spośród wszystkich laureatów tegorocznej gali otrzymało jeszcze jedną nagrodę – Bursztynowy Katamaran – jako uznanie za partnerską współpracę międzysektorową. Nagroda ta jest przyznawana przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Pomorskiego oraz Pomorską Radę Organizacji Pozarządowych.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza praca została zauważona i doceniona. – mówi szefowa CIO Marta Makuch – Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich jest bardzo prestiżowa i motywująca do dalszego działania. Natomiast Bursztynowy Katamaran to wyróżnienie, które należy się nie tylko nam, ale także wszystkim samorządom z pomorskiego, które intensywnie pracowały z nami w ostatnim roku. Są to samorządy, które rozumieją, że rozwój to nie tylko nowe drogi i infrastruktura, ale to także kształtowanie partnerskich relacji z organizacjami pozarządowymi i swoimi mieszkańcami – bardzo często dużo mniej efektowne i o wiele trudniejsze do zbudowania niż kolejny park wodny czy stadion.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich po raz drugi jest laureatem nagrody Bursztynowego Mieczyka. Pierwszy raz organizacja otrzymała nagrodę w 2006 roku.