Dwa lata Wojsk Obrony Terytorialnej na Pomorzu

Rok 2019 dobiegł końca, a wraz z nim zakończył się drugi rok funkcjonowania 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio w Gdańsku.

Miniony rok był dla pomorskiej brygady symboliczny. Jedną z najważniejszych wartości w Wojskach Obrony Terytorialnej jest tradycja. To ona stanowi fundament budowania tożsamości formacji oraz kształtowania postawy moralnej żołnierzy. Idee WOT najsilniej zakorzenione są w wartościach Armii Krajowej.

Współczesność oderwana od tradycji nie jest w stanie wypełnić się szczerą, patriotyczną treścią, stąd tożsamość jednostek OT budowana jest na chlubnych życiorysach bohaterów walk o niepodległość. To spośród nich – obrońców z 1939 roku, cichociemnych, AK-owców, powstańców – wywodzą się dziś wszyscy patroni brygad WOT. Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 21 z 22 lutego 2019 roku 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej nosi imię kpt. mar. Adama Dedio.

Początek 2019 roku był więc dla 7 PBOT swoistą pieczęcią, oficjalnie scalającą jej żołnierzy i pracowników z wartościami Armii Krajowej. Jednym z najważniejszych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej jest niesienie pomocy lokalnej społeczności i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na przełomie maja i czerwca Polskę – w tym również Pomorze – nawiedziły silne nawałnice, które wyrządziły ogromne szkody a żołnierzy pomorskiej brygady postawiły przed najważniejszym egzaminem w historii swojej działalności. Rozmiar zniszczeń spowodowanych ulewami, wichurami i trąbami powietrznymi okazały się bardzo poważne.

Żołnierze 7 PBOT zdali ten egzamin wzorowo. Usuwali powalone drzewa i zerwane przez wichury dachy domostw. W Mikołajkach Pomorskich na skutek zerwania linii energetycznych funkcjonować przestał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

7 Pomorska Brygady Obrony Terytorialnej
7 Pomorska Brygady Obrony Terytorialnej

Pomorscy terytorialsi użyli agregatu prądotwórczego, który został podłączony do linii zasilającej gminną oczyszczalnię ścieków, dzięki czemu obiekt w pełni mógł wrócić do pracy. Zadaniem żołnierzy WOT jest niesienie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt mar. Adama Dedio wzięła również udział w projekcie „SadziMY”. Akcja ta polegała na zalesieniu terenów w Nadleśnictwie Rytel, które najbardziej ucierpiało z powodu potężnego huraganu w sierpniu 2017 roku. Niesienie pomocy lokalnej społeczności jest przeniesieniem do życia codziennego słów motta Wojsk Obrony Terytorialnej „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Postawa żołnierzy udowadnia tym, którzy wątpili w sens istnienia tej formacji, że nie są wojskiem teoretycznym, lecz ich działania mają realną moc i namacalny skutek.

W ubiegłym roku 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialna intensywnie wcielała w swoje szeregi nowych ochotników. Zorganizowano siedem uroczystych przysiąg wojskowych co oznacza, że w historii brygady słowa roty wypowiedziało i rozpoczęło terytorialną służbę wojskową już ponad 850 żołnierzy. Odbyło się również pierwsze 14-dniowe szkolenie zintegrowane terytorialsów, którzy jako pierwsi zasilili szeregi gdańskiej brygady.

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej posiada obecnie w swoich strukturach 71 batalion lekkiej piechoty w Malborku oraz rozpoczynający właśnie swoje funkcjonowanie 73 batalion lekkiej piechoty w Słupsku. To właśnie sformowanie 73 blp, którego dowódcą mianowany został ppłk. Bogusław Haftka, było największym wysiłkiem organizacyjnym podjętym przez 7 PBOT w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W sobotę, 11 stycznia, na terenie koszar 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku odbyło się wcielenie kolejnych ochotników, którzy rozpoczną intensywne 16-dniowe szkolenie. W tym samym dniu mundur WOT założą również ochotnicy, którzy przysięgę wojskową mają już za sobą. Oni rozpoczną 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. 26 stycznia natomiast odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa, po której nowi żołnierze 7 PBOT właśnie w pięknym mieście nad Słupią rozpoczną swoją służbę dla Ojczyzny. Również tej rodzinnej, najbliższej nam małej ojczyzny.