Dowiesz się na co możesz dostać pieniądze z UE. Ostatnia taka szansa w Słupsku

Kończy się kampania informacyjna samorządu województwa pomorskiego poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzisiaj, w piątek, 16 października, w godzinach 12-14, zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu na Placu Zwycięstwa w Słupsku.

– Kampania miała zachęcić mieszkańców województwa pomorskiego do sprawdzenia, w jaki sposób będą mogli skorzystać z funduszy europejskich, zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – informuje Małgorzata Pisarewicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. – Podczas spotkań, które były organizowane w 17. pomorskich miastach można było dowiedzieć się na jaki cel zostaną przeznaczone dotacje unijne, dokąd udać się po informacje i jak ubiegać się o dofinansowanie.

Dostać pieniądze z UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z Unii Europejskiej pochodzi łącznie 1,86 mld euro, w tym 1,34 mld euro z EFRR i 524,6 mln euro z EFS. Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln euro wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, zarządzanym bezpośrednio przez władze województwa.

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/pl/funding/erdf/