Dowiedz się jak zdobyć pieniądze na projekty europejskie o pamięci

Spotkanie informacyjne polskiego Punktu Kontaktowego programu grantowego UE „Europa dla obywateli” odbędzie się w Słupsku w przyszłym tygodniu (już 22 czerwca).

 

Spotkanie to w dużym stopniu może zainteresować mieszkańców Słupska i innych miejscowości na Pomorzu – jest skierowane do osób, które pracują w jednostkach samorządu terytorialnego bądź organizacjach pozarządowych i są zainteresowane realizacją projektów we współpracy międzynarodowej, związanych z rozwojem aktywności obywatelskiej, demokratycznym zaangażowaniem, pamięcią europejską.

 

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 22 czerwca br. w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6 w Słupsku.
Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom III sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych celów, priorytetów i zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym UE „Europa dla obywateli”.

 

 


Program „Europa dla obywateli” przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

W ramach programu „Europa dla obywateli” można zrealizować projekt w obszarach:

 

 


1. Pamięć Europejska

2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

2.1. Partnerstwo miast

2.2 Sieci miast

2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego.

Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie polskiego Punktu Kontaktowego programu:
europadlaobywateli.pl; oraz na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, zarządzającej programem: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Podczas spotkania informacyjnego będzie można dowiedzieć się m.in.:
– na jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne można otrzymać dofinansowanie,
– na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku,
– o dobrych praktykach w projektach, które otrzymały dofinansowanie,
– o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów.

 

„Europa dla obywateli” to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

 

 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, znajdujący się pod linkiem: http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkania-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-slupsk-22-czerwca-bydgoszcz-29-czerwca/