Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy z obszaru kolejny raz wnioskowali o dotacje na usługi dla lokalnej społeczności i turystów

22 listopada Słowińska Grupa Rybacka zakończyła nabory wniosków o dofinansowanie dla mieszkańców obszaru zainteresowanych założeniem własnej firmy w branżach turystycznej lub usług dla lokalnej społeczności oraz dla przedsiębiorców chcących rozwijać swoją działalność.

Dotacje na usługi dla lokalnej społeczności i turystów

Pierwsi mogli ubiegać się o kwotę 60 tyś. zł. przy 100-procentowym dofinansowaniu, natomiast dla przedsiębiorców przewidziano dotację w wysokości do 185 tyś. zł.

Konkursy dotacyjne w liczbach

SGR przyjęła 70 projektów. Z największym zainteresowaniem spotkał się nabór na rozwój działalności gospodarczej, w którym złożono 31 wniosków na łączną kwotę wsparcia ponad 5,5 mln zł.

W zakresie turystyki wpłynęło 14 projektów na dotacje o wartości 840 000,00 zł , a na podejmowanie działalności w zakresie usług dla ludności – 25 wniosków, w ramach których wnioskowano niemal o 1,5 mln zł.

Na co zostaną przekazane środki?

Tematyka projektów była bardzo różnorodna. Wśród nich znalazły się wnioski na otwarcie pracowni projektowych, geodezyjnych rękodzielniczych. Tematyka wniosków dotyczyła również oferty zdrowotnej w zakresie coachingu, uprawiania sportu oraz zdrowego żywienia. W zakresie turystyki najwięcej projektów złożyli mieszkańcy Gminy Ustka. Zdecydowana większość wniosków dotyczy utworzenia atrakcji wraz z miejscami noclegowymi.

Osoby rozwijające swoją działalność wnioskowali o podnoszenie standardów posiadanych miejsc noclegowych poprzez tworzenie spa czy też innych atrakcji. Złożone również zostały wnioski, które oferować będą różne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci.

Kiedy zobaczymy efekty?

Ocena wniosków zakończy się w styczniu, kiedy listy wybranych do dofinansowania projektów ukażą się na stronie internetowej Słowińskiej Grupy Rybackiej. Większość wnioskodawców zaplanowało rozpoczęcie działań
w połowie przyszłego roku, tuż po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Warto wiedzieć, że

– Słowińska Grupa Rybacka przed każdym naborem wniosków przeprowadza cykl bezpłatnych szkoleń
i konsultacji dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji;
– Pozyskanie środków finansowych w ramach dostępnych funduszy daje szansę na realizację własnych pomysłów, stwarza możliwości dodatkowego zarobkowania, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju regionu.