Domy dziecka pod nadzorem starosty

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Słupskiego, rajcy zdecydowali, że nie przekażą prowadzenia domów dla dzieci organizacji pozarządowej. Dziesięć lat temu, w drodze konkursu, to zadanie zlecono Towarzystwu Nasz Dom.

Teraz przyszedł czas na analizy i podsumowania. Starosta Zdzisław Kołodziejski, zarząd powiatu i rajcy uznali, że powiat powinien wziąć na siebie większą odpowiedzialność. W związku z tym zdecydowano o powołaniu specjalnej jednostki organizacyjnej powiatu, która będzie odpowiadać za prowadzenie domów dziecka.

Domy dziecka pod nadzorem starosty

Pomysł ten nie spodobał się przedstawicielom trzeciego sektora. Marta Makuch, prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich, wystosowała list do starosty i radnych, w którym wyraziła swoje zaniepokojenie – Zarządzanie najlepiej rozwiniętymi krajami w Europie oparte jest na delegowaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym, a nie ich zabieraniu z powrotem do samorządu. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że ta propozycja jest poza głównym nurtem rozwoju współpracy i efektywnej realizacji zadań publicznych.- czytamy w liście.

Władze powiatu zapewniają, że nie są przeciwne zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym. – Należy przekazywać zadania publiczne organizacjom pozarządowym, ale wtedy, kiedy taka organizacja zrobi to efektywnie, w ramach tych pieniędzy lub taniej – wyjaśnia Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu. To właśnie niewłaściwie wydatkowane pieniądze były głównym argumentem, który przemawiał za zakończeniem współpracy z Towarzystwem Nasz Dom. Radni podjęli decyzję o utworzeniu Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i to ono od października będzie pełniło nadzór nad placówkami.